Prof.dr.ir. A.L. Nillesen

Hoogleraar Urban Design
Afdeling Urbanism

Anne Loes Nillesen kijkt vanuit haar expertise door de schalen heen naar de impact van grote transities op de stad, zoals klimaat, zeespiegelstijging, hitte en neerslag, mobiliteit en circulariteit. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken op systeemniveau, zoals klimaatverandering en de landbouwtransitie en brengt met haar praktijkervaring waardevolle inzichten naar de academische wereld √©n andersom. 

Als oprichter van Defacto Stedenbouw onderzoekt Anne Loes Nillesen in haar dagelijkse werk hoe dergelijke transities van invloed zijn op steden en regio‚Äôs: "Het doel daarbij is, om vanuit onderzoek en begrip van systemen, ontwerpprincipes en strategie√ęn te ontwikkelen die de kwaliteit van stedelijke gebieden verbeteren. Het integreren van onderzoek en ontwerp is daarbij essentieel: een goede ontwerper stelt zich √≥√≥k tijdens de onderzoeksfase al op als ontwerper.

Aanpak

Anne Loes Nillesen focust in haar aanpak op Integrale systeemaanpak waarbij opgaven worden benaderd vanuit bijvoorbeeld bodem- en watersystemen, ecologische systemen, materiaalstromen of logistieke netwerken. Met de ‚ÄėWhat if‚Äô benadering wordt ontwerp systematisch ingezet om op basis van logische verbanden en mechanismen de impact van mogelijke beleidskeuzen,scenario‚Äôs of ontwikkelrichtingen ontwerpend te verkennen. Een van de uitdagingen voor studenten en professionals die aan stedenbouwkundige ontwerpend onderzoeksprojecten werken is het gebruik van data als input voor ontwerpprocessen. Soms is er veel data beschikbaar en is de interpretatie - welke data hoe te gebruiken - uitdagend. Soms is er in een internationale context juist beperkte data beschikbaarheid en is de kunst om toch tot de juiste interpretaties en probleemstelling te kunnen komen. In beide gevallen zijn werksessies met multidisciplinaire experts en (lokale) stakeholders een essentieel onderdeel van het onderzoek en ontwerp.

Flexibiliteit

Nillesen zetbij haar, vaak ook internationale, projecten in op het  inbouwen van voldoende ruimte voor flexibiliteit. "We hebben te maken met grote, maatschappelijke opgaves en veranderingen die vragen om langetermijnstrategie√ęn met adaptatieruimte: klimaatverandering, energietransitie, woningbouw, circulariteit. We kunnen niet altijd voorspellen wat de impact van ontwikkelingen of beleidsambities is. Als ontwerper moet je in je ontwerp in de tijd dan ook ruimte houden voor verschillende ontwikkelperspectieven."

Onderwijs

Nillesen wil studenten laten zien waar en op welke wijze ze vanuit hun vak straks een bijdrage kunnen gaan leveren. Het vakgebied Urban Design is breed en ontzettend relevant; je kunt er veel kanten mee op. Zij wil studenten meer laten proeven van wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast wil zij binnen de universiteit bijdragen aan interfacultaire samenwerking, bijvoorbeeld door met studenten en onderzoekers van verschillende faculteiten in te gaan op de veranderende rol van experts binnen integrale projecten.

Prof.dr.ir. Anne Loes Nillesen