Prof.dr.ir. V.H. Gruis

Hoogleraar Housing Management - Afdeling Management in the Built Environment

“Ik doe onderzoek naar organisatiestrategieën in woningbeheer en houd mij bezig met de vraag hoe woningbeheerders en ontwikkelaars hun voorraad en activiteiten kunnen aanpassen aan de maatschappelijke opgave. Vernieuwing en beheer van de woningvoorraad is een essentieel onderdeel van de bouwopgave. Daar liggen flinke uitdagingen voor corporaties, ontwikkelaars, beleggers en overheden.

Hoe kun je met steeds schaarser wordende middelen invulling geven aan opgaven? Hoe kunnen we woningen verduurzamen? Wat zijn de te verwachten besparingen? Wat doe je als je niet-betrokkenen mee wilt krijgen in je plannen bij verduurzaming van een gebouw? Onze rol is innovaties in de praktijk door onderzoek zoveel mogelijk te vertalen naar algemeen toepasbare concepten en om benaderingen uit de bedrijfskunde te vertalen naar de praktijk van woningbeheer. 

Invalshoeken en samenwerken

Belangen bij elkaar brengen en verschillende invalshoeken onderzoeken zijn een essentieel onderdeel van ons onderzoek. ‘Ga er maar aan staan,’ denk ik vaak bij mezelf als je een doel voor ogen hebt. Doelen vaststellen is een andere realiteit dan ze ook halen; voordat je bij het eindpunt bent, liggen er eerst allerlei uitdagingen.

Een van de succesfactoren in het halen van doelen en ambities is naar mijn idee persoonlijk contact. Wil je iets veranderen, dan moet je partijen bij elkaar brengen, plannen maken en zorgen dat er geld komt. Een plan werkt het beste als zoveel mogelijk partijen er verliefd op worden, doordat ze er zelf betrokken bij zijn. En als een project of idee daadwerkelijk lukt in de praktijk, gaan anderen met het idee verder, bouwen er op voort.

Voorlopers en kennis uit de praktijk

Wij doen met name onderzoek bij en met voorlopers, mensen en partijen die vooruit denken en/of daar naartoe werken. Wij trekken daar lessen uit waar we zelf verder mee kunnen, maar
waarmee we hen ook helpen om die positie te houden. Bij veel projecten komen wij binnen op het moment dat er een echte start gemaakt wordt. Een eerste stap naar vooruitgang. Onze komst geeft daar vaak een extra impuls aan.

Tijdens mijn intreerede vertelde ik dat een leerstoel zijn legitimiteit ontleent aan het nut die het heeft voor de praktijk. Het is niet makkelijk om aan te tonen wat onze kennis in de praktijk doet, maar ik denk dat het uiteindelijk daar wel in zit. De praktijk is vaak onderdeel van een brede ontwikkeling. Onze kennis zetten we in om aan die ontwikkeling bij te dragen.

Een van de meest recente successen binnen de leerstoel is een vierjarig onderzoek op gebied van organisatieverandering bij een aantal woningcorporaties. Wij volgen dat op de voet met behulp van een actie-onderzoek; iemand van onze afdeling werkt parttime mee aan de vernieuwing bij die corporaties en volgt ze daarmee op de voet. Een mooi project. Zo kunnen we direct uit de praktijk leren wat er wel en niet goed gaat en zijn wij onderdeel van de verandering door actief mee te doen."

Vincent Gruis werkt sinds 1996 aan de Faculteit Bouwkunde, waar hij in 2001 promoveerde op het proefschrift "Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties". Hij nam deel aan diverse facultaire commissies, waaronder de kerngroep Curriculum Vernieuwing Bouwkunde (CURVE). Vincent spreekt ook regelmatig op congressen en symposia en heeft uitgebreid gepubliceerd in (inter)nationale bladen.

"Het is niet makkelijk om aan te tonen wat onze kennis in de praktijk doet, maar ik denk dat daar wel onze toegevoegde waarde in zit. De praktijk is vaak onderdeel van een bredere ontwikkeling. Onze kennis zetten we in om aan die ontwikkeling bij te dragen."

- V.H. Gruis

Prof.dr.ir. Vincent Gruis