Prof.ir. T. Broekmans

Hoogleraar Urban Design
Afdeling Urbanism

Hoe draagt stedenbouwkundig ontwerp bij aan transformatie naar een rechtvaardige en duurzame stad? Tess Broekmans kijkt naar de impact van de grote transitieopgaven op het dagelijkse leven van bewoners en de verschijningsvorm van de stad. 

Het onderzoek van Tess Broekmans richt zich op stedelijke transformatie en de rol van ontwerp daarin. Hoe komen we tot oplossingen voor de grote opgaven van vandaag in de dagelijkse leefomgeving? Daarvoor hebben ontwerpers kennis nodig van de mechanismen die leiden tot die stad. Eén aspect dat haar bezighoudt is de manier waarop ontwerp daarin sturing kan geven. "Stedenbouw is een langzaam vak. De stad die we nu bouwen is vaak tien jaar geleden ontworpen. Een ontwerp moet kunnen inspelen op veranderingen, zeker nu de veranderingen steeds sneller gaan. Wat is de essentie die moet worden vastgelegd en waar is vrijheid nodig?”

Hoe dan?

De hoe-vraag staat centraal in haar onderzoek: hoe vertalen we abstracte opgaven naar concrete ontwerpen? “We weten dat verandering nodig is, maar niet hoe die tot stand te brengen. Als stedenbouwkundig ontwerper zit je vaak vooraan in het planproces; er ligt nog veel open. Welke keuzes maak je dan? Daarmee ga ik met studenten aan de slag. Hoe kom je tot de kern van de opgave en hoe vertaal je die opgave vervolgens in fysieke ruimte?” In haar manier van werken staan uitwisseling en terugkoppeling centraal. Tess Broekmans werkt aan een ontwerpmethodiek die bestaat uit vier stappen: sense (waarnemen), design (vertalen van opgave naar ontwerp), act (impact en overdracht), reflect (passend antwoord op de opgave). 

Praktijk en onderwijs

Tess Broekmans werkt als partner van Urhahn Urban Design aan complexe binnenstedelijke projecten. Dit doet ze graag samen met bewoners en ondernemers omdat zij, de gebruikers, de kenners van een gebied zijn. Haar werkt varieert van binnenstedelijke transformatie op Oostenburg in Amsterdam tot de revitalisatie van de binnenstad van Doetinchem. Tess is gastdocent aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. 

Om de meeste impact te maken voor een zo groot mogelijk groep studenten ziet Broekmans een rol als 'visiting critic’ op sleutelmomenten om zodoende een impuls te geven aan ontwerpgroepen. Ook zoekt zij samenwerkingsverbanden met andere disciplines en de praktijk om zo te laten zien dat praktijk en onderzoek elkaar nodig hebben om te bouwen aan een rechtvaardige stad.

Prof.ir. Tess Broekmans