Product Evaluatie Laboratorium (PEL)

Het Product Evaluatie Laboratorium, ook wel het PEL of Product Lab genoemd, is een onderzoeksfaciliteit binnen de TU Delft. Zij biedt diensten en voorzieningen voor het uitvoeren van consumentenonderzoek. Bijzonder is het feit, dat zij over een eigen consumentenpanel beschikt.

Neem een kijkje: