PROMPT

De hoeveelheid afval die afkomstig is van elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) is de afgelopen decennia in hoog tempo toegenomen en is Ă©Ă©n van de snelst groeiende afvalstromen in de EU. Een langere levensduur voor onze producten kan dit tegengaan. Het PROMPT-project, een H2020-project dat voor dit doel is gefinancierd door de Europese Commissie, is gericht op bestrijden van voortijdige productvervanging.

PROMPT (PRemature Obsolescence independent Multi-stakeholder Product Testing) is een project voor de ontwikkeling van een onafhankelijk testprogramma dat de levensduur van consumentenproducten in kaart brengt. Het beoogt bij te dragen aan het verlengen van de bruikbare levensduur van producten en wil de transitie naar een circulaire economie stimuleren. Het project is een samenwerking tussen Fraunhofer IZM, de TU Delft, verschillende internationale consumentenorganisaties (uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje) en reparatie-experts (iFixit en R.U.S.Z.). PROMPT richt zich op het stimuleren van duurzaam ontwerp en biedt toegang tot reparatiediensten, upgrades en demontagemogelijkheden.

De rol van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft binnen PROMPT is verdeeld over twee onderzoeksgebieden, gericht op de technologische en niet-technologische aspecten, zoals de invloeden van gebruikers en de markt, op voortijdige productvervanging.

Sagar Dangal, Jeremy Faludi en Ruud Balkenende zijn betrokken bij de toetsing van de geschiktheid van ontwerpen voor reparatie, duurzaamheid en hergebruik. Ze richten zich op het doorgronden en evalueren van ontwerpaspecten die een lange levensduur van producten belemmeren of juist bevorderen. Dit leidt tot onderzoek naar ontwerprichtlijnen voor duurzamere producten en naar de manier waarop deze kunnen worden vertaald naar een testprogramma.

Ruth Mugge, Renske van den Berge en Lise Magnier richten zich op hoe invloeden van gebruikers en de markt (zoals marketingactiviteiten, introductie van nieuwe technologieën en repareerbeleid) invloed heeft op het consumentengedrag. Daarnaast houden ze zich bezig met strategieën die behoud van producten stimuleert. Het doel is dat hun bevindingen vertalen naar testbare criteria rondom voortijdige productvervanging.