Open boek Teaching Design For Values: Concepts, Tools & Practices

Nieuws - 25 januari 2023 - Communication BK

Het identificeren, interpreteren en implementeren van maatschappelijke waarden in universitair onderwijs is een essentieel onderdeel van verantwoord innoveren en ontwerpen voor rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenlevingen. Terwijl er nu een goed gedefinieerde en groeiende hoeveelheid onderzoek bestaat over de theorie en toepassing van ontwerpen voor waarden (of 'waardegevoelig ontwerpen'), blijft de pedagogische dimensie momenteel onderbelicht.

Voor de auteurs van dit boek is elk ontwerp gebaseerd op waarden. Waarden zijn een essentiële dimensie van ontwerpen. De auteurs stellen dat we vaak vergeten dat "waarden" gaan over het "waarderen" van verschillende alternatieven, precies wat ontwerpers doen bij het ontwerpen. In die zin zijn de vragen: wiens waarden worden vertegenwoordigd in het ontwerp en hoe maken we waarden expliciet in het ontwerpproces?

Het open boek Teaching Design For Values: Concepts, Tools & Practices: A Companion is een hulpmiddel voor docenten van ontwerpdisciplines die in hun lessen meer expliciet de nadruk willen leggen op waarden.

Meer informatie

Het boek is samengesteld door Roberto Rocco (Urbanism), Amy Thomas (Architecture) en María Novas Ferradás (Architecture) en is gratis te downloaden van Delft Open.