Planning en Evaluatie

Wij werken continu en samenhangend aan de uitvoering van onderwijskwaliteit, profilering van onderwijs en onderzoek, valorisatie en versterking van de interne organisatie.  

De faculteiten met daarbinnen de afdelingen zijn de dragers van de uitvoering van de strategie. De instellingsstrategie is de basis voor de facultaire meerjarenplannen. De vertaling van de instellingsstrategie naar het niveau van de faculteiten en directies richt zich op het formuleren van concrete, meetbare en actionable doelen.

Planning- en evaluatiecyclus TU Delft

De TU Delft kent sinds 2005 Een universiteitsbrede planning- en evaluatiecyclus waar strategie en middelen zijn gekoppeld met als doelen: 

  • Het versterken van de samenhang in de strategie en het beleid van de instelling, faculteiten, afdelingen en de ondersteunende functiegebieden.
  • Het bevorderen van de bestuurlijke dialoog Ên afstemming en wisselwerking tussen voorgenoemde organisatieniveaus.
  • Het monitoren en evalueren van de implementatie van de voorgenomen acties.

Het adagium is: doen we als TU Delft en faculteiten de goede dingen en doen we de dingen goed. Naast de interne doelstellingen zijn er ook prestatie- en meerjarenafspraken van het Ministerie van OCW met de TU Delft.