Raad van Hoogleraren

De Raad van Hoogleraren (RvH) bestaat uit een panel van ervaren hoogleraren, werkzaam aan de TU Delft. De Raad van Hoogleraren adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het ‘academisch bedrijf’ TU Delft. Het College van Bestuur vraagt de Raad van Hoogleraren met name advies bij voorstellen voor het openen van vacatures voor hoogleraarsposities, zowel via gesloten als open procedures. Adviezen van de Raad van Hoogleraren zijn niet bindend.

Voorzitter

  • Prof.dr.ir. Geurt Jongbloed (EWI)

Leden

  • Prof.dr. Sabine Roeser (TBM) (vicevoorzitter)
  • Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen (BK)
  • Prof.dr. Marileen Dogterom (TNW)
  • Prof.dr.ir. Marijn Janssen (TBM)
  • Prof.dr.ir. Merle de Kreuk (CiTG)
  • Prof.dr.ir. Max Mulder (LR)
  • Prof.dr.ir. Just Herder (3mE)
  • Prof. dr. Sylvia Pont (IO)

Secretaris

  •  Drs. Meike Blokland (directie HR)