Graduate School

De TU Delft kent een Graduate School die is samengesteld uit de TU Delft Graduate School en de facultaire Graduate Schools. De TU Delft Graduate School draagt zorg voor de organisatie van de opleiding en begeleiding van promovendi binnen de universiteit. Ook coƶrdineert zij in opdracht van het College voor Promoties (CvP) de benoeming van promotoren en de evaluatie en verdediging van de proefschriften.

De TU Delft Graduate School Board bestaat uit de directeur van de Graduate School (voorzitter-conrector), Vice-Rector Magnificus en de directeuren van de facultaire Graduate Schools. De facultaire Graduate Schools coƶrdineren het facultaire promovendibeleid, dat onder meer bestaat uit richtlijnen voor de selectie en tussentijdse evaluatie van promovendi, ondersteuning van promotoren en de doelen en richtlijnen voor onderzoek- en discipline-specifieke cursussen.