Evaluatieinstrumenten

Het systeem voor onderwijskwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om tot verbetering van het onderwijs te komen. De instrumenten voor kwaliteitszorg moeten daarom op effectieve wijze signalen afgeven over knelpunten in het onderwijs. De kwaliteitszorg is daarbij gericht op inhoudelijke, organisatorische en onderwijskundige aspecten van het curriculum. Als instrumenten voor het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van: