Grootschalig onderzoek naar thuiswerken

Nieuws - 02 juli 2020 - Communication BK

Volop belangstelling voor deelname wetenschappelijk onderzoek

Als gevolg van de huidige corona-maatregelen werkt een groot deel van Nederland thuis. Voor de wetenschappers biedt de huidige situatie een onverwachte kans. Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) onderzoekt samen met Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven momenteel de effecten van thuiswerken. De belangstelling voor deelname aan het onderzoek blijkt groot.

Nederland is een land waar al regelmatig zo nu en dan vanuit huis wordt gewerkt. Maar als gevolg van de corona-crisis gebeurt dit momenteel op nooit eerder vertoonde schaal. Het CfPB grijpt samen met Aestate, TU Delft en TU Eindhoven de huidige situatie aan om de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken nauwkeurig in kaart te brengen. Momenteel vult reeds een groot aantal thuiswerkers, werkzaam bij uiteenlopende organisaties, wekelijks korte vragenlijsten in. Binnenkort starten ook alle ambtenaren van de Rijksoverheid met het invullen van de vragenlijsten.

Vragen die in het wetenschappelijke onderzoek ‘We werken thuis’ aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, het aansturen van medewerkers en de beleving van sociale cohesie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren.” Monique Arkesteijn, universitair docent bij de afdeling Management in the Built Environment van de faculteit Bouwkunde werkt mee aan het onderzoek. Zij is benieuwd of er een betere nieuwe balans tussen thuiswerken en werken op kantoor ontstaat, als we weer 100% terug mogen naar onze werkplek op kantoor of de universiteit”. De lessen uit dit onderzoek zullen daarbij helpen. De huidige situatie biedt ons de kans om wetenschappelijk gevalideerde en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.

Omdat het onderzoek op dit moment volop loopt, zijn er nog geen definitieve resultaten te melden. Wel publiceren de onderzoekers zo nu en dan ‘flitsrapportages’ op een speciaal ‘We werken thuis’-webplatform dat toegankelijk is voor alle deelnemers aan het onderzoek. In de rapportages worden alvast enkele trends beschreven. Hier wordt onder meer gemeld dat deelnemers de contactmomenten met collega’s het meeste missen. Wellicht de meest opvallende voorlopige uitkomst is dat er enig licht zit tussen de opvattingen van managers over de mate waarop de zaken met betrekking tot thuiswerken geregeld zijn, en de perceptie van hun medewerkers. Waar zo’n 80 procent van de managers aangeeft dat er duidelijke richtlijnen zijn op dit gebied, ligt dat percentage bij de medewerkers veel lager.

De definitieve onderzoeksuitkomsten worden later dit jaar verwacht.

Voor meer informatie over het project kijk op We Werken Thuis of www.cfpb.nl

Voor meer informatie over betrokken TU Delft onderzoeker Monique Arkesteijn.