Start up geoFluxus wint eerste prijs EU DATHON

Nieuws - 17 november 2020 - Communication BK

GeoFluxus, een spin-off van de faculteit Bouwkunde, wint de 1e prijs tijdens de EU DATHON Green Deal Challenge. Voor deze wedstrijd worden wereldwijd teams uitgenodigd om toepassingen te creëren voor Europese open datasets. En hiermee bij te dragen aan een van de vier belangrijkste uitdagingen van Europa. Een noodzakelijke vereiste voor de wedstrijd was het gebruik van ten minste één dataset afkomstig van een H2020 project.  

GeoFluxus is uit 121 inzendingen geselecteerd, na presentatie van hun open source platform voor het analyseren en in kaart brengen van afvalstromen. Datasets uit 11 Europese regio's verbinden producenten van industrieel afval met afvalverwerkingsinstallaties. Het platform koppelt afvalstromen uit de open data van de EU over de uitstoot van broeikasgassen met gegevens over vervoer, de economische sector en afvalverwerking. Overheden en bedrijven krijgen op deze manier inzicht waar het grootste potentieel te vinden is voor afval- en emissiereducties. En dit draagt op deze wij bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Het team heeft gebruik gemaakt van de gegevens van de onlangs afgeronde REPAiR (Resource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism) en de nog lopende CINDERELA (New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction) H2020 projecten, onder leiding van dr. Alex Wandl en prof.dr. Arjan van Timmeren.

Het winnende team bestaat uit Arnout Sabbe, Rusne Sileryte, Vasileios Bouzas en Evert Van Hirtum. De prijs wordt gebruikt voor de verdere promotie van hun start up in de EU.