Nieuw Handboek circulair renoveren woningcorporaties

Nieuws - 22 april 2021 - Circular Built Environment Hub

In een nieuw verschenen handboek voor woningcorporaties is de huidige kennis uit de praktijk en wetenschap van circulair renoveren samengebracht. Deze kennis is gekoppeld aan de stappen van het gehele renovatieproces en toegelicht aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden.

In het ‘Handboek circulair renoveren woningcorporaties’ zijn een aantal ervaringen uit het REHAB- en CIK-onderzoek (ontwikkelen en testen van circulaire componenten voor woningrenovatie) opgenomen. Met dit boek wordt de kennis uit onderzoek weer teruggebracht naar de praktijk. Het handboek is geschreven in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en is hier gratis te downloaden.

Stapsgewijze toelichtingen

De eerste hoofdstukken gaan in op wat de circulaire economie en circulair renoveren inhoudt. Het boek is vervolgens opgedeeld in verschillende hoofdstukken die de woningcorporatie en ketenpartners meenemen in de processtappen van circulair renoveren: van strategie tot ontwerp, realisatie, gebruik en waardebehoud. Bij iedere stap wordt toegelicht wat er circulair kan worden gedaan en hoe hierover kan worden nagedacht. De stappen worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het handboek is bedoeld als een startdocument, een uitnodiging voor woningcorporaties en ketenpartners om zelf met circulair renoveren aan de slag te gaan. 

Online evenement

Tijdens een online evenement op donderdag 25 maart hebben Zita Pels (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor onder andere circulaire economie) en Ferdi Licher (directeur Bouwen en energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het handboek uitgereikt en presentereden de auteurs Merel Stolker (C-creators) en Anne van Stijn (TU Delft, AMS Institute) het handboek. Ook vond een paneldiscussie plaatsover nut en noodzaak van circulair renoveren.