Al wandelend onderzoek doen op het platteland

Nieuws - 05 december 2022 - Communication BK

Net als velen ontdekte professor Zef Hemel tijdens de coronaperiode het plezier en nut van wandelen. “Door te wandelen, krijg je weer contact met je omgeving, het doet iets met je lichaam en geest.'' meldt hij in de Leeuwarder Courant. Afgelopen weken heeft hij al wandelend het platteland in Groningen verkend.

Als houder van de Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen buigt planoloog Zef Hemel zich over de potentie van regionale steden en omliggende landschappen. Zijn onderzoeksgebied is de rol van het platteland en dan met name in het Noorden van Nederland met een focus op Friesland en Groningen.

Zijn manier van onderzoek doen is niet alledaags: hij gaat al wandelend door zijn onderzoeksgebied. Op zijn herfst(proef)wandelingen nodigde hij journalisten uit om stukjes mee te wandelen. Bij de wandelingen die in het voorjaar gepland staan, worden ook studenten en interessante mensen uit het Noorden gevraagds mee te lopen. Doel van de wandelingen is met name om ‘verhalen’ te vinden over het Noorden. Niet over de standaard zaken als economische groei. Maar de betekenis van het platteland en landschap op gezondheid en verbinding. En hoe de geschiedenis kan helpen gezonder te gaan leven.

Gezond op het platteland van de toekomst

Tijdens een wandeling in oktober liep hij samen met Daan Bultje, de directeur van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland. Ook Els van der Laan, landschapsarchitect en conservator van de Landschapstriënnale, het landschapsfestival dat volgend voorjaar in het dorpje Blija onder de Waddenkust plaatsvindt, heeft een stukje meegelopen.

Hemel was ook een van de sprekers op het Gezondheidsfestival in Leeuwarden, een initiatief van het Health Impact Noord-programma dat de transitie van zorg naar gezondheid probeert te versnellen. “Een landschap creëren dat ons weer beter maakt, daar wil Hemel werk van maken. ,,En ik denk dat het Noorden daarbij een voorloper kan zijn.'' stelt hij in de Leeuwarder Courant.

Op de vraag van de journalist van NRC wat er eigenlijk wetenschappelijk is aan wandelen antwoordt Zef: „De grootste wetenschappers hebben gelopen. Goethe zei: door te lopen, ervaar je pas. Anders ben je niet in het gebied. De leerstoel gaat over Noord-Nederland. Ik ken niets wetenschappelijkers dan door een gebied te lopen.”

Bonnemalezing

Zef Hemel heeft de Bonnemalezing gegeven op zaterdagmiddag 10 december in het Rijksmuseum met de inspirerende titel ‘Het gezonde landschap van het Noorden – Vijf jaar lopen’. De volledig uitgesproken Abe Bonnema Lezing is te beluisteren via deze link. In het voorjaar gaat Zef Hemel verder met zijn wandelingen; dan staat de hele waddenkust op het programma.

Meer informatie

Zef Hemel bekleedt de Abe Bonnemaleerstoel, een initiatief van de ir. Abe Bonnema Stichting, die de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001) beheert. Doel van de Stichting is het verbreiden en vergroten van het inzicht in en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur-maatschappelijke projecten.

Zef Hemel is hoogleraar bij de afdeling Urbanism. Bekijk hier zijn hooglerarenpagina.

Lees hier de artikelen van NRC en Leeuwarder Courant.