BlendEd learning platform urban development nu online

Nieuws - 27 september 2022 - Communication BK

BlendEd is een platform voor nieuwe interdisciplinaire lessen, modules en cursussen met  onderwerpen over stedelijke ontwikkeling vanuit zowel sociaal-wetenschappelijk als ontwerp en planningsperspectief. Het omvat 26 educatieve video's over de onderwerpen Sustainable Housing, Strategic Urban Planning en Heritage Values. 

Het doel van BlendEd is het creƫren van een leeromgeving en mogelijkheden voor een mix van studenten uit verschillende disciplines en richtingen om vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling op mondiale schaal te bespreken en aan te pakken.

Online en face-to-face

Blended Learning combineert online onderwijsmateriaal en -tools met traditionele face-to-face klassikale opleidingsmethoden. De online componenten bieden studenten de mogelijkheid om op afstand te studeren en hun leertempo te bepalen. E-learning elementen kunnen onder meer videomateriaal, lezingen, quizzen, online discussies of games omvatten. Studenten kijken of luisteren niet alleen naar de inhoud, maar zijn ze ook aan het "doen" en in interactie met elkaar.

De face-to-face (f2f) onderwijsmomenten helpen om het begrip van de op afstand verworven kennis te verdiepen en kunnen de vorm aannemen van rollenspelen, discussies, feedbackmomenten, en flipped classroom-settings.

Aanvullende expertise

De Faculteit Bouwkunde (BK) en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit (EUR) hebben beide gerenommeerde en onderscheidende onderwijsprogramma's. Hoewel zij zich in vergelijkbare disciplines bewegen, bieden zij complementaire benaderingen.  IHS/EUR biedt onderwijsprogramma's vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief en training voor professionals met een sterke focus op the GlobalSouth. Aan de andere kant biedt BK expertise op het gebied van ontwerp, management en engineering, gecombineerd met een sterke onderzoeksportfolio.

Meer informatie

BlendEd is een doorlopend  samenwerkingsproject tussen de faculteit Bouwkunde en het Institute for Housing and Urban Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Vanuit onze faculteit is Dr Darinka Czischke (MBE) de voorzitter van het initiatief en Dr Caroline Newton (Urbanism) lid van de stuurgroep. Marije Peute, Anja van der Watt en Ramona Scheffer van MBE zijn betrokken bij de project coƶrdinatie.

Bekijk het online BlendEd platform op www.blendededucation.nl.