Professor Adriaan Geuze is winnaar van internationale onderscheiding in landschapsarchitectuur

Nieuws - 31 augustus 2022 - Communication BK

De International Federation of Landscape Architecture heeft Adriaan Geuze uitgeroepen tot winnaar van de belangrijkste wereldwijde onderscheiding in landschapsarchitectuur: de Sir Geoffrey Jellicoe Award. Adriaan Geuze's buitengewone bijdragen aan de bevordering van het beroep in conceptueel en praktisch opzicht een afspiegeling van de beste waarden van de IFLA-gemeenschap.

Geuze heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de opleiding van generaties landschapsarchitecten in colleges die over de hele wereld zijn gegeven. Naast zijn professionele en academische prestaties, neemt Geuze ook prominente en actieve posities in binnen maatschappelijke debatten over landschap en ontwerp. Dit alles maakt Geuze tot een van de meest vooraanstaande en inspirerende landschapsarchitecten ter wereld, aldus de jury. Zij waren het er unaniem over eens dat Adriaan Geuze een van de belangrijkste landschapsarchitecten ter wereld is van dit moment.

Meer informatie

De Jellicoe Award is een erkenning voor een levende landschapsarchitect wiens levenswerk en bijdragen een unieke en blijvende impact hebben gehad op het welzijn van de maatschappij en het milieu, en op de bevordering van het beroep van landschapsarchitect. Lees het volledige persbericht van de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten.

Adriaan Geuze is in maart 2022 benoemd tot hoogleraar Landschapsarchitectuur bij de afdeling Urbanism van onze faculteit.

Lees het interview met Geuze bij zijn start aan onze faculteit.