Intreerede Zef Hemel: ‘Mooi land, een Odyssee.’

Nieuws - 14 juli 2023 - Communication BK

In zijn Delftse onderzoek naar de revitalisering van stad en land, in het bijzonder Groningen en Friesland, neemt hoogleraar Zef Hemel het noordelijke landschap met zijn rijke bewoningsgeschiedenis als uitgangspunt. In de komende klimaatverandering moeten wij ons voorbereiden op zeespiegelstijging, verzilting, overstromingen, hitte en intense droogte. 

De hele maatschappij moet grondig aangepast en daarbij zullen onze levens ingrijpend veranderen. Het voorbereiden op een temperatuurstijging boven de 1,5 °C vergt een lange termijn beeld ver voorbij de economische groei. “Het is een onbekende toekomst die we door opzettelijke vertraging op het spoor kunnen komen, met voetpaden als dominante infrastructuur.” In zijn intreerede op 15 september zal Zef Hemel aan kunstenaars refereren die een dergelijke toekomst al hebben verkend. 

Wandelen

Als houder van de Bonnema-leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen buigt planoloog Zef Hemel zich over de potentie van regionale steden en omliggende landschappen. Hemel gaat voor zijn onderzoek al wandelend door deze noordelijke provincies. Hij loopt op met een breed scala aan mensen, om zodoende verhalen te horen en uit te wisselen over de betekenis van het platteland. Op deze wijze onderzoekt hij hoe de geschiedenis kan helpen bij de uitdagingen waar we voor staan.

Meer informatie

  • Op 15 september geeft hoogleraar ‘Revitalisering en herstructurering van stad en land, in het bijzonder Friesland en Groningen’ Zef Hemel zijn intreerede met de titel ‘Mooi land, een Odyssee.’
  • Lees hier het introductie interview met Zef Hemel bij zijn aanstelling.
  • Bekijk de hooglerarenpagina van Zef Hemel.