Paarse vrijdag

Nieuws - 30 november 2023 - Communication BK

Vrijdag 8 december is het paarse vrijdag, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de LHBTI+ gemeenschap. Als decaan van onze faculteit en voorzitter van de TU Delft regiegroep studieklimaat ben ik verheugd dat campusbreed de paarse vrijdag wordt gehouden om onze onderlinge verbondenheid te uiten.

Ik, en velen met mij, zijn bezorgd. We leven in een tijd waarin polarisatie van alle kanten op ons af dreigt te komen. Het is van groot belang aandacht te hebben voor openheid en verdraagzaamheid, ook als we elkaars standpunten niet delen. Diversiteit en inclusiviteit kunnen alleen betekenis krijgen als deze gebaseerd zijn op respect, tolerantie en begrip voor elkaar. Laten we als Bouwkunde gemeenschap dit te allen tijde uitdragen, juist in dit tijdperk waarin wereldwijd conflicten tot veel verdriet, angst en onzekerheid leiden, ook binnen onze eigen gemeenschap. Ongeacht achtergrond, identiteit en nationaliteit, al onze collega’s en studenten zijn welkom op onze faculteit.

Dick van Gameren
Decaan