Intreerede Steffen Nijhuis: Landschapslogica

Nieuws - 08 januari 2024 - Communication BK

Verstedelijking is naast biodiversiteitsverlies en klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. In 2050 leeft twee-derde van de wereldbevolking in steden. Dat betekent een verdubbeling van het aantal mensen in steden en een verdriedubbeling van de stedelijke footprint. Landscape-based urbanism is een benadering waarbij het landschap de basis vormt voor het ontwerpen van toekomstbestendige stedelijke omgevingen. Op 2 februari geeft Steffen Nijhuis zijn intreerede ‘Landschapslogica’.

De verstedelijking gaat ten koste van kwetsbare ecosystemen die ons beschermen en van voedsel en water voorzien, om nog maar niet te spreken over de daarmee samenhangende toenemende kwetsbaarheid voor overstromingen, droogte en sociale ongelijkheid. 
Ontwerpen met natuur, mensen en geschiedenis staan centraal. Bij landscape-based urbanism is het begrijpen van landschappelijke systemen en de daarmee samenhangende ecologische en culturele logica het uitgangspunt voor ruimtelijk ontwerp door de schalen heen. Het landschap biedt structuur, samenhang en variatie, maar is ook flexibel en multifunctioneel. “Door landschapslogica te gebruiken kunnen we natuur-inclusief en klimaat adaptief bouwen en zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen”, aldus Steffen Nijhuis.

Meer informatie

Steffen Nijhuis is sinds maart 2023 hoogleraar Landscape-based Urbanism bij de afdeling Urbanism van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Op vrijdag 2 februari 2024 houdt Steffen Nijhuis zijn intreerede ’Landschapslogica’.

De intreerede start om 15:00 uur in het auditorium van de aula van de TU Delft. De intreerede is in het Nederlands, maar zal worden opgenomen en van Engelstalige ondertiteling worden voorzien.

Lees het interview met Steffen dat is gepubliceerd bij zijn aanstelling. Bekijk hier zijn hooglerarenpagina.

Headerafbeelding: biodiversiteit en verstedelijking 2050 – door Steffen Nijhuis