Archief

512 resultaten

12 september 2018

Landschapsarchitectuur uitdagen

Landschapsarchitectuur uitdagen

Eric Luiten is hoogleraar Landschapsarchitectuur. Tijdens zijn hoogleraarschap wil hij onderzoek en onderwijs spiegelen aan maatschappelijke uitdagingen en partners uit de praktijk. Zo worden de onderzoekers en studenten van de leerstoel Landschapsarchitectuur uitgedaagd zowel de grenzen als de kern van het vakgebied op te zoeken.

12 september 2018

‘Architectuur is geen optelsom van data’

Architecten begrijpen elkaar prima, maar ze kunnen opdrachtgevers vaak maar moeilijk duidelijk maken waarmee ze bezig zijn. In haar proefschrift probeert Birgitte Louise Hansen met voorbeelden het denken en doen van architecten in de praktijk inzichtelijk te maken. Ze toont ook welke rol ze kunnen spelen in besluitvormingprocessen.

12 september 2018

‘Koopwoning in China voor jongeren onbereikbaar zonder financiële steun van ouders’

‘Koopwoning in China voor jongeren onbereikbaar zonder financiële steun van ouders’

Jongeren die in China een woning willen kopen, zijn in grote mate afhankelijk van financiële hulp van hun ouders, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Wenjing Deng. Het overheidsbeleid zou volgens haar meer moeten investeren in de ontwikkeling van een gezonde huurmarkt, zodat jongeren minder afhankelijk zijn van hun ouders.

12 september 2018

De meeste buurten veranderen niet snel van karakter

De meeste buurten veranderen niet snel van karakter

De populaire veronderstelling dat stadsbuurten in een mum van tijd veranderen in hippe yuppenwijken of onveilige getto’s klopt niet. Hoewel sommige Nederlandse buurten een proces van verval of gentrificatie hebben doorgemaakt, blijven de meeste stadsbuurten stabiel in hun etnische en sociaaleconomische samenstelling en karakter, concludeert Merle Zwiers in haar proefschrift.

30 augustus 2018

De waarde van erfgoed begrijpen is essentieel voor het ontwerpen van duurzame steden

De waarde van erfgoed begrijpen is essentieel voor het ontwerpen van duurzame steden

Ana Pereira Roders is hoogleraar Heritage and Values. Deze leerstoel richt zich op het begrijpen van de culturele, sociale, ecologische en economische waarden van erfgoed en de invloed hiervan op de duurzaamheid van steden. Eén van de voornaamste doelen is om nieuwe geïntegreerde toetsingskaders te definiëren, te ontwikkelen en te testen, zodat het behoud van erfgoed wereldwijd beter kan worden bewaakt en versterkt.

30 augustus 2018

‘China kan leren van het Nederlandse poldermodel’

‘China kan leren van het Nederlandse poldermodel’

Deltasteden ondergingen de afgelopen eeuw vaak grote ruimtelijke veranderingen. Inmiddels weten we dat die op lange termijn soms slecht uitpakken. Wanneer de waarden die we toekennen aan water veranderen, komen ze onvermijdelijk in botsing, constateert Yuting Tai in haar promotieonderzoek.

30 augustus 2018

Iedereen moet een sprong maken voor energietransitie

Iedereen moet een sprong maken voor energietransitie

Alle corporatiewoningen energieneutraal maken is een operatie van mythische proporties. Ligt de oplossing in technische innovaties of moet de hele werkwijze in de bouw op de schop? Allebei, zegt promovendus Eefje Stutvoet, anders halen we onze doelstellingen nooit.

30 augustus 2018

New policies for improved housing in Nigerian cities

New policies for improved housing in Nigerian cities

Nigeria kampt met een enorm woningtekort, vooral in de steden. Om de Nigeriaanse woningvoorziening te kunnen verbeteren moeten zowel de formele als de omvangrijke informele sector aan de slag, concludeert Job Taiwo Gbadegesin in zijn proefschrift.

16 augustus 2018

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

Woningaanbod op koopwoningmarkt steeds nijpender

Het aanbod van koopwoningen droogt steeds verder op. Onvoldoende aanbod van nieuwbouwwoningen en een volledig omgeslagen koopproces van bestaande woningen zijn daar redenen voor. Consumenten willen kopen, maar hebben steeds minder te kiezen. De tweeëntwintigste Monitor Koopwoningmarkt, gepresenteerd door OTB, laat zien hoe de meeste woningmarktgebieden inmiddels een krappe tot zeer krappe koopwoningmarkt kennen.

16 augustus 2018

Alles wat je moet weten over klimaatinstallaties

Alles wat je moet weten over klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties kunnen worden ontworpen om een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren, waarbij ook sprake is van een goede energetische en economische balans. Hoogleraar Indoor Environment Philomena Bluyssen schreef de beknopte gids ‘Wat je moet weten over klimaatinstallaties’, waarin zij uitlegt hoe dit kan worden bereikt.

16 augustus 2018

MOOCs for UN SDGs

MOOCs for UN SDGs

The United Nations have compiled a list of more than 100 courses helping to teach about the UN Sustainable Development Goals. Four Mass Open Online Courses of BK Bouwkunde have been selected.

16 augustus 2018

Roboat transformeert Amsterdamse grachten

Het vijf jaar durende onderzoeksproject Roboat gaat over zelfstandige drijvende objecten in metropolitane regio’s. In het project wordt onderzocht wat de potentie is van drijvende en autonome technologie voor het veranderen van de stedelijke infrastructuur. De samenwerking tussen het AMS Institute en MIT (VS) heeft al geleid tot een eerste serie prototypes, die op locatie in Amsterdam gepresenteerd zullen worden in oktober 2018.

12 juli 2018

Circulariteit in 2050: hoe?

Nederland moet zich voor 2050 ontwikkelen naar een volledig circulaire economie. Maar wat betekent dat, kan het überhaupt en waar lopen we tegenaan indien we dit willen bereiken? Daar gaat de onlangs verschenen publicatie ‘Circulariteit - op weg naar 2050?’ over.

05 juli 2018

Explore all facets of the built environment

Explore all facets of the built environment

BK Bouwkunde is represented at the Venice Biennale 2018 through a multitude of different types of projects. The exhibitions can be found in pavilions and in palazzos in the city centre: from a research exhibition to an installation, from student work to a dance performance, from a traveling exposition to young architectural talent.

05 juli 2018

Loed Stolte wins Young Talent Architecture Award

His project ‘The Bank of England: a dialectical project’ is one of the four winning projects out of 334 nominated student graduation projects. The winning projects are currently on display in Palazzo Mora at the Venice Biennale 2018.

05 juli 2018

NRP Academy celebrates five year anniversary

The National Renovation Platform (NRP) started the one-year academic programme to improve the sustainable re-use of the existing built environment. The academy was developed in collaboration with BK Bouwkunde and several other partners from both the academic and the professional field.

28 juni 2018

Akoestisch effectief gevelontwerp

Akoestisch effectief gevelontwerp

De spiegelgladde façades die de hedendaagse hoogbouw kenmerken zien er strak uit, maar dragen door geluidsreflectie sterk bij aan de herrie in de stad. Promovendus Jochen Krimm pleit voor gevels met structuur en voor verplichte akoestische tests voor ieder hoog gebouw.

21 juni 2018

Three designs advance to next round

Three designs advance to next round

On 14 June, three winning teams were announced to advance to the next round in the Stylos Scala design competition. The winning teams will further develop their designs for a new staircase in the BK Expo, working on the feasibility of their designs. Additionally, three honourable mentions were announced by the judges.

21 juni 2018

Degree Programme Assessment MSc Geomatics

Degree Programme Assessment MSc Geomatics

On 20 and 21 June, the degree programme assessment of MSc Geomatics took place. In anticipation of the full report, the review commission said to be impressed with the quality of the master, praising both the graduation work, the master’s structure and the students’ enthusiasm. Additionally, they found Geomatics graduates’ careers to be well aligned with both the topic and the level of the master.

21 juni 2018

Looking beyond Brexit: welcoming the University of Strathclyde to BK City

On 20 June 2018, BK Bouwkunde and the University of Strathclyde celebrated the launch of the policy research foundation EPRC Delft. EPRC Delft will reinforce the existing research and teaching cooperation between the universities and open up new opportunities for the institutions to carry out shared research after the UK leaves the European Union.

21 juni 2018

Thesis on risk mitigation in location decision-making wins Student Award

Jeroen Meijler pitched his thesis at CoreNet Global Benelux, winning the MSc Student Award. Meijler graduated cum laude in Management in the Built Environment in October 2017. He developed a new approach, a framework that helps make real estate decisions for a longer term.

18 juni 2018

Transformation in Composition

Brownfield park project are important laboratories and catalysts for developments in landscape architecture. In these projects, contextual, process, and formal-aesthetic aspects form central and inter-related themes. That is why a major theoretical and methodological expansion of the notion of composition can be distilled from brownfield park projects, as René van der Velde concludes in his dissertation.

18 juni 2018

PoroCity Towers exhibited at Centre Pompidou

PoroCity Towers exhibited at Centre Pompidou

On 15 June, 2018, the exhibition Coder le monde [Coding the world] opened to the public at Centre Pompidou in Paris. The show takes stock of contemporary digital creation in different disciplines and includes a display of several PoroCity towers, created by the researchers and students of The Why Factory.

18 juni 2018

Stedelijke vernieuwing in China

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid zich over het welzijn van de bewoners, maar er valt nog een wereld te winnen, concludeert in Xin Li in haar promotieonderzoek.

18 juni 2018

Duurzame renovatie corporatiewoningen flink achter op schema

Duurzame renovatie corporatiewoningen flink achter op schema

De afspraak tussen corporaties en het Rijk om in 2020 de sociale huursector gemiddeld op label B-kwaliteit te brengen, wordt bij lange na niet gehaald. Omvangrijker ingrepen en betere planning zijn nodig om de achterstand nog enigszins in te lopen. Dat concludeert Faidra Filippidou in haar promotieonderzoek.

14 juni 2018

Verbetering projectstrategieën door bewustwording

Verbetering projectstrategieën door bewustwording

In de loop der jaren is de dienstverlening van de architect veel veranderd. Marina Bos-de Vos onderzocht de rol van architectenbureaus in de keten en hoe bureaus vanuit verschillende professionele rollen waarde creëren en toe-eigenen. In haar promotieonderzoek concludeert zij dat bewustwording van verschillende waarden noodzakelijk is voor betere projectstrategieën van architectenbureaus.

11 juni 2018

Mix van bewoners goed voor de wijk

Mix van bewoners goed voor de wijk

De meerderheid van de bewoners van de Rotterdamse Zuidwijk waardeert de veranderingen in de wijk door de herstructureringsoperaties van de afgelopen jaren. Nieuwkomers in de wijk zijn positief over hun verhuizing naar Zuidwijk. Wel zijn alle bewoners kritisch over de grote instroom van bewoners met een migratieachtergrond in de sociale huurwoningen, concludeert André Ouwehand in zijn promotieonderzoek.

11 juni 2018

Taal als aanknopingspunt

Een vaart met bomen erlangs wordt nét iets aantrekkelijker als je hem een 'groene tunnel' noemt. Taalvondsten helpen stedebouwkundige ontwerpen te verkopen, maar geven achteraf ook inzicht in mislukkingen, ontdekte MaartenJan Hoekstra in zijn promotieonderzoek. Hij toont ook hoe de betekenis van stedebouwkundige begrippen in de loop der jaren verandert.

07 juni 2018

From complex adaptive systems to housing relocation in urban China

From complex adaptive systems to housing relocation in urban China

In the field of architecture, urbanism, and building sciences, many questions are still unanswered. The research programmes at BK City are devoted to answering those questions with ground-breaking projects. This month, no less than seven PhD-candidates defend the results of their work.

07 juni 2018

House and Tower at ZigZagCity

House and Tower at ZigZagCity

From 9 to 24 June, the ZigZagPavilion will serve as an urban marker at the architecture festival ZigZagCity in Rotterdam. Master students of the Chair of Interiors Buildings Cities designed and built the two-part pavilion.

07 juni 2018

Affordable low energy housing solutions with H4.0E

Affordable low energy housing solutions with H4.0E

The Housing 4.0 Energy consortium will build pilot projects of affordable low energy dwellings. Researchers from OTB will be working on the research part of the project, exploring possibilities for upscaling of the pilots. This includes the development of an open source platform, in which regional stakeholders work together to make low energy housing solutions a reality.

04 juni 2018

BK alumna Barbara Prezelj wins second prize at Archiprix 2018

BK alumna Barbara Prezelj wins second prize at Archiprix 2018

On 2 June, the jury announced this year’s national Archiprix winners. The second prize was awarded to BK alumna Barbara Prezelj for her project Unfamiliar Territory. This design proposal focusses on a landscape near Paris, aiming to find ways of dealing with places of friction without reducing their complexity.

24 mei 2018

First ‘Cities Report’

First ‘Cities Report’

The first ‘Cities Report’ from research project Cities of Making is now available. The report offers an insight into urban manufacturing in three European regions: Brussels, London, and Rotterdam-The Hague.

24 mei 2018

Research Fellowship Urban Forestry

Research Fellowship Urban Forestry

René van der Velde (Landscape Architecture) has been appointed as Research Fellow Urban Forestry, cementing a new collaboration between the BK City and the Dutch association for green-space professionals VHG.

24 mei 2018

Slimme tools voor een verbonden campus

Slimme tools voor een verbonden campus

Het net gepubliceerde boek ‘Smart campus tools 2.0 – een internationele vergelijking’ illustreert hoe breed smart campus tools kunnen worden ingezet. Bart Valks, Monique Arkesteijn en Alexandra den Heijer (MBE) laten zien hoe smart campus tools kunnen worden ingezet om zowel de gebruikerservaring te verbeteren als vastgoedmanagement te optimaliseren.

24 mei 2018

Ghana kan leren van Nederlandse woningcorporaties

Ghana kan leren van Nederlandse woningcorporaties

Beheer van de woningvoorraad gaat in Ghana op veel plaatsen gepaard met chronisch achterstallig onderhoud. De werkwijze van Nederlandse woningcorporaties biedt handvatten voor een oplossing, blijkt uit onderzoek van promovendus Samson Aziabah.

09 mei 2018

Koopwoningmarkt staat onder druk

Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij.

09 mei 2018

Urbanisation in the North Sea mapped out

Urbanisation in the North Sea mapped out

Guest researcher Nancy Couling set out to investigate the unseen urbanisation processes in the North Sea. At the halfway mark of her research, she has found several challenges for the North Sea: “We need to leave space for culture, heritage, and environmental values in order to make the North Sea a common space.”

09 mei 2018

Online learning for a circular economy

Our global society is not sustainable. Massive challenges like climate change and resource scarcity coincide with the desire to sustain our economies and offer opportunities for a growing world population. Explore the circular economy as a possible solution in these two Massive Open Online Courses (MOOCs).

26 april 2018

Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling

De faculteit Bouwkunde is verheugd te kunnen melden dat Co Verdaas is benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling. De komende jaren zal de praktijkleerstoel concepten ontwikkelen voor duurzame stedelijke gebieden, om zo de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving te behouden en te verbeteren.