Privacy

Hoe zit het met uw privacy?

De TU Delft gebruikt de door u verstrekte gegevens en de bij u gemeten data anoniem en strikt vertrouwelijk. Het personeel dat de sensoren komt installeren is in (tijdelijke) dienst van de TU Delft en gebonden aan een strikt vertrouwelijke procedure.

De meetgegevens van iedere woning worden opgeslagen onder een code, waardoor niet is te achterhalen wat het adres van de woning is. Dit betekent dat de onderzoekers die de meetgegevens analyseren uw adres niet kunnen achterhalen. Alleen de projectleider kan dat doen, in geval van nood en om u de individuele resultaten van het onderzoek door te geven.

De Technische Universiteit Delft voert dit onderzoek uit in het kader van een onderzoeksproject dat mede wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband (OPSCHALER-consortium) van de TU Delft, W/E adviseurs duurzaam bouwen, DEMO BV, Huygen Installatie Adviseurs en ENEXIS BV. Resultaten van de metingen door de universiteit zullen op anonieme basis beschikbaar zijn voor genoemde projectpartners. Deze partners zullen de data gebruiken om hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee particuliere woningbezitters, woningcorporaties of huurders beter inzicht krijgen in mogelijkheden voor energiebesparing in hun woningen.

De procedure zal getoetst worden door de Human Research Ethics Committee van de TU Delft.

De wet Bescherming Persoonsgegevens is in het kader van dit project op onze werkzaamheden van toepassing.

Is het veilig?

Alle metingen die wij uitvoeren zijn conform vigerende normen en volkomen veilig.

Gebruiken de sensoren en de minicomputer veel energie?

Nee, een aantal sensoren werkt op een batterij, een aantal andere op netstroom. Ook  de minicomputer werkt op netstroom. Het stroomgebruik van alle apparatuur gedurende de hele meetperiode is klein. De waardebon van € 20 vergoedt dit ruimschoots.