Wat en hoe wordt gemeten?

We meten in de woningen de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie, het gas- en elektriciteitsverbruik en het pompvermogen van de ketel of de warmtepomp. De sensoren zijn maximaal 15 bij 15 centimeter groot, werken op batterijen of worden op het lichtnet aangesloten. Er lopen geen kabels van of naar de sensoren omdat de communicatie draadloos gebeurt. De sensoren versturen de meetgegevens naar een minicomputer die de gegevens in een centrale database opslaat. Hiervoor wordt een minicomputer opgesteld in uw meterkast of in goed overleg met u in de woonkamer. Deze minicomputer is ongeveer 22 bij 20 centimeter groot en kan niet worden gebruikt voor privédoeleinden. 

Sensor voor:

Plaats:

Temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie

Woonkamer, slaapkamers

Aanwezigheid (warmtesensor)

Woonkamer, slaapkamers

Luchtvochtigheid

Badkamer

Gas- en elektriciteitsverbruik

Meterkast

Pompvermogen van de ketel/warmtepomp

Bij de ketel/warmtepomp

Minicomputer

Meterkast of woonkamer

Comfortbeleving

Smartphone, tablet of computer

De temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie geven een goede indicatie van de luchtkwaliteit in uw woning. Daarnaast wordt de aanwezigheid van mensen in de verschillende kamers geregistreerd met een sensor die warmte waarneemt. Wij kunnen alleen waarnemen dat minstens één persoon zich in een kamer bevindt. Wij kunnen niet weten hoeveel mensen aanwezig zijn, waar ze zich in de kamer bevinden of wat ze aan het doen zijn. Wij kunnen u ook op geen enkele manier zien of volgen.

Wj vragen u om regelmatig enkele ervaringen met uw comfortbeleving met ons te delen. Daarvoor krijgt u een ‘comfort app’, die u op uw telefoon, tablet of computer kunt installeren en waarmee u op eenvoudige wijze kunt aangeven hoe uw comfortbeleving is.

In enkele woningen zal na overleg met u ook de ketel of warmtepomp gemonitord worden en ook de luchtdichtheid en isolatie van uw woning worden gemeten.

Wat gebeurt er met de metingen?

  • Er wordt continu gemonitord en de data worden opgeslagen in de minicomputer die voor dit doel in uw woning geplaatst wordt. Eén keer per dag worden de data verstuurd naar een centrale database op de TU Delft. De data zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat iedere woning is gecodeerd en niet te achterhalen is wat het adres van de woning is.
  • De kans is klein, maar het kan gebeuren dat zich een probleem voordoet met de metingen: een sensor kan kapot gaan of de minicomputer heeft een storing of uw wifi werkt niet. In dat geval wordt dat door de onderzoeker gemeld bij de projectleider die als enige een link kan maken tussen de code van de woning en het adres. Hij neemt dan contact met u op om een afspraak te maken voor reparatie.
  • Als u zelf een probleem hebt met de sensoren of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk van het project, of de nummers bellen die in de handleiding staan die u tijdens de installatie van ons ontvangt.