Prof. C. Zevenbergen

Hoogleraar Delta Urbanism - Afdeling Urbanism

Vanaf februari 2021 is Chris Zevenbergen hoogleraar (deeltijd 0.2fte) Delta Urbanism. Zevenbergen heeft een achtergrond in ecologie en aardwetenschappen en meer dan 25 jaar internationale ervaring in watergevoelig stedenbouwkundig ontwerp en stedelijk overstromingsrisicobeheer.

“Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met de medewerkers van de afdeling Urbanism en om de onderzoeksgroep Delta Urbanism verder te versterken. Ik ben hoogleraar en leid de Flood Resilience-groep op de afdeling Coastal and Urban Risk and Resilience van IHE Delft. Ik ben ook gasthoogleraar aan twee universiteiten in China.

Ik verken graag nieuwe onderzoeksgebieden, concepten en benaderingen die wetenschap, onderwijs, beleid en praktijk overstijgen op het gebied van planning, ontwerp en engineering gekoppeld aan waterveiligheid.

Mijn recente onderzoeksinteresse richt zich op trajecten voor duurzamere verstedelijking, rekening houdend met door de mens veroorzaakte en natuurlijke verstoringen en componenten van veerkracht. Momenteel ben ik projectdirecteur van DeltaCAP, een door de Nederlandse overheid gefinancierd programma ter ondersteuning van capaciteitsopbouw die nodig is voor de uitvoering van het Bangladesh Deltaplan 2100.”

Chris Zevenbergen