Prof.dr. M. van Ham

Hoogleraar Urban Geography - Afdeling Urbanism
Afdelingsvoorzitter Urbanism

Sinds 2011 is Maarten van Ham hoogleraar Urban Geography aan de Faculteit Bouwkunde. In hetzelfde jaar werd hij professor of Human Geography aan de University of St Andrews, Scotland. 

Begrip

“Ik ben gefascineerd door veranderingen in steden en buurten en de invloed die buurtkenmerken op het leven van mensen kunnen hebben. Een beter begrip hiervan heeft een grote maatschappelijke relevantie. Denk bijvoorbeeld aan de sloop- versus nieuwbouwdiscussie in achterstandswijken. Wat zijn de effecten van het mengen van buurten? Zijn die investeringen het waard? Vooral de oorzaken en gevolgen van verhuisgedrag en de effecten op buurten fascineren mij. Wat hebben regio’s, buurten en verhuisgedrag voor effect op het leven van mensen? 

Buurten

Sinds een aantal jaren doen wij onderzoek naar wonen en de relatie met buurten. De bestaande literatuur gaat meestal over de woning an sich, terwijl buurten een grote rol spelen in het dagelijks leven van mensen. Wat is het effect van een woonbuurt op mensen? Hoe veranderen buurten? Wat zijn de effecten van buren op elkaar? Er is veel onderzoek naar buurteffecten, maar het is helemaal niet duidelijk hoe belangrijk die effecten zijn, of voor wie. Maakt de buurt de mensen of reflecteert de buurt wie de mensen zijn? We weten te weinig over buurteffecten, oorzaken van segregatie en buurtveranderingen. Daar gaan we de komende jaren verandering in brengen, onder andere met financiering van een ERC-beurs.

Data over langere tijd

Ik vind het bijzonder dat er nu zoveel ontwikkelingen zijn in de beschikbaarheid van data. Met longitudinale data is het mogelijk om mensen over lange tijd te volgen, waardoor we allerlei nieuwe mogelijkheden krijgen voor onderzoek. Dit soort data is ook in steeds meer landen beschikbaar waardoor we internationale vergelijkingen kunnen maken. Met longitudinale data kunnen we beter oorzaak en gevolg uit elkaar houden en wat de effecten zijn van verhuizen en het wonen in bepaalde buurten.

Van Ham studeerde economische geografie aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 2002 ook cum laude promoveerde. Als onderzoeker was hij verbonden aan het Max Planck Instituut in Berlijn en aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. In 2006 werd hij voor zes jaar directeur van het Centre for Housing Research (CHR) van de Universiteit van St Andrews.
Van Ham publiceerde veelvuldig in toonaangevende tijdschriften en schreef verschillende boeken over de dynamiek van buurten. Hij is een veel geciteerd wetenschapper.