Prof.dr.ir. K.M. Havik

Hoogleraar Methods of Analysis & Imagination
Afdeling Architecture

Veel hedendaagse maatschappelijke uitdagingen hebben ruimtelijke implicaties, waardoor de manier waarop mensen zich tot hun omgeving verhouden drastisch verandert. Een meer inclusieve, democratische en locatie specifieke benadering van het ontwerp van de gebouwde omgeving is noodzakelijk.

Methods of Analysis & Imagination houdt een pleidooi om diepgaande analyses van diverse culturele, ruimtelijke en sociale situaties te koppelen aan verbeeldend denken over nieuwe ruimtelijke realiteiten. Specifieke aandacht gaat uit naar architectonische verbeelding, door onderzoek naar creatieve methodes die zowel in architectuur als andere artistieke disciplines gebruikt worden om tot nieuwe ideeën en innovaties te komen.