Prof.ir. N.A. de Vries

Hoogleraar Architectural Design - Public Building
Afdeling Architecture

Nathalie de Vries is hoogleraar Architectural Design. Zij is van plan om het thema ‘Public Building’ te benaderen als een collectieve bron van kennis, en om resultaten te produceren voor zowel de architectuurgemeenschap als de bredere gemeenschap. Dat wil zij doen door de kennis te vergroten over de manieren waarop architectonische vormgeving een bijdrage kan leveren aan oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen.

“Je moet praktijk en theorie beschouwen als een onlosmakelijk geheel,” aldus De Vries. “De ontwerpprojecten moeten een solide kern voor het onderwijs vormen, maar tegelijk worden omringd door het geheel aan kennis en ervaring van de verschillende docenten, dat uiteenlopende elementen, aspecten en perspectieven biedt. Zo help je te garanderen dat studenten een basis krijgen, doordat recente ontwikkelingen op het gebied van theorie, praktijk en geschiedenis voor hen toegankelijk worden gemaakt.”

Tijdens de eerste drie maanden van haar hoogleraarschap zal De Vries zich toeleggen op het verder definiëren van haar taak als hoogleraar Architectural Design. Daarbij zal ze een set thema’s verkennen die nauw verband houden met de uitdagingen die zij in haar internationale beroepspraktijk tegenkomt. Deze thema’s zullen met name relevant zijn voor verdere verkenning in onderzoek en onderwijs. Binnen het thema Multiplicity zal worden onderzocht hoe gebouwen en bouwelementen van eigenschappen kunnen worden voorzien waardoor ze multifunctioneler, productiever, transformatief en robuust worden. The Multiple as building type is eveneens een thema dat betrekking heeft op de massaproductie van gebouwen. Het is belangrijk om te onderzoeken of de meerderheid van deze gebouwen zodanig kan worden ontworpen dat zij in de loop van de tijd beter kunnen worden aangepast. Binnen het thema ‘Public Building’ zal De Vries ook onderzoeken hoe betekenisvolle maatschappelijke ruimtes en gradaties van openbaarheid van architectuur kunnen worden gerealiseerd in een tijdperk waarin het monofunctionele openbare gebouw aan het verdwijnen is.

Nathalie de Vries is architect en stedenbouwkundige. Zij studeerde in 1990 af aan de Technische Universiteit Delft. De Vries is directeur en mede-eigenaar van MVRDV, een wereldwijd opererend bureau voor stedenbouw en architectuur, waartoe zij in 1993 samen met Winy Maas en Jacob van Rijs het initiatief nam. Per 1 januari 2021 staat zij aan het hoofd van het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Nathalie de Vries heeft aan verschillende scholen en instituten lesgegeven, waaronder de Harvard GSD, het IIT Chicago, het Berlage Instituut, de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Daarnaast is zij hoogleraar Bouwkunde geweest aan de TU van Berlijn (2002-2004). Van 2013 tot aan de zomer van 2018 was ze hoogleraar aan de Baukunstklasse van de Kunstacademie Düsseldorf. Ook was zij van 2005-2008 nationaal spoorwegarchitect bij NS/ProRail. Tot 2019 was zij voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Meer informatie

Nathalie de Vries