Climate Action

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen we onze leefomgeving, dat staat als een paal boven water. Klimaatverandering hebben we dus zelf in de hand. We moeten het zoveel mogelijk beperken (mitigatie) en ons leren aanpassen waar dit niet kan (adaptatie).

Als TU Delft gaan we ons daar volop voor inzetten. We gaan werken aan de kennis die we nodig hebben om het klimaat op regionaal en wereldwijd niveau beter te begrijpen. We gaan ook werken aan innovaties die ons kunnen helpen bij de overgang naar niet-fossiele brandstoffen of bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het probleem is complex en urgent, maar we hebben geen andere keuze dan optimistisch te zijn en al onze capaciteiten te gebruiken om de uitdaging aan te gaan, via onze onderwijsprogramma's en ons onderzoek.

Voor meer informatie, zie:

Onze belangrijkste onderzoeksthema's zijn:

Onze visie op Climate Action komt voort uit tientallen jaren onderzoek van over de hele universiteit. In het Climate Action-programma bouwen we verder aan die onderzoeksgebieden waar we al sterk in zijn en bekijken we waar we nog sterker in moeten worden om onze (inter)nationale reputatie als klimaatuniversiteit hoog te houden.

Climate Action Nieuws

31 oktober 2023

Scheepvaart moet duurzamer: bieden hulpzeilen uitkomst?

Scheepvaart moet duurzamer: bieden hulpzeilen uitkomst?

Op 31 oktober 2023 lanceert TU Delft een nieuw onderzoeksprogramma naar de mogelijkheden van windhulpvoortstuwing bij vrachtschepen. Het doel is om het brandstofverbruik met 30% te verminderen.

26 oktober 2023

Onderzoekers overhandigen eindrapport Klimaatraadpleging

Onderzoekers overhandigen eindrapport Klimaatraadpleging

Moeten we korte vluchten verbieden en internationaal treinverkeer verbeteren? De aanschaf van nieuwe producten duurder maken en het repareren van bestaande spullen juiste goedkoper? Is het verstandig dat Nederland buitenlandse waterstof gaat inkopen, of juist start met de bouw van kleine kerncentrales? In de Klimaatraadpleging 2023, uitgevoerd door Populytics en onderzoekers van de TU Delft, dachten meer dan 11.000 Nederlanders mee over deze onderwerpen. Niek Mouter, universitair hoofddocent bij de TU Delft, zegt: “Mensen hebben sneller begrip voor bepaalde beleidskeuzes als zij zien dat beleid iets oplevert voor volgende generaties.”

25 oktober 2023

Climate scientists want more involvement in Dutch policy

Climate scientists want more involvement in Dutch policy

24 oktober 2023

Beleid voor aanpassing aan klimaatverandering moet rekening houden met gedragsfactoren

Beleid voor aanpassing aan klimaatverandering moet rekening houden met gedragsfactoren

Deze zomer zagen we de omvang van de schade die klimaat gerelateerde gevaren zoals zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen kunnen aanrichten bij mensen en in steden. Aanpassing aan deze gevaren is cruciaal. Nieuw onderzoek van TU Delft onderzoekers Alessandro Taberna en Tatiana Filatova houdt rekening met dit gebrek aan aanpassing. Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om rekening te houden met gedragsvooroordelen en sociale beïnvloeding bij het bestuderen van individuele aanpassingskeuzes.

18 oktober 2023

Bird watching during Biodiversity Tour on campus on 1 November; sign up!

Bird watching during Biodiversity Tour on campus on 1 November; sign up!

Climate Action Nieuws

22 januari 2024

Studenten maken Rotterdam overstromingsbestendig tijdens hackathon

Studenten maken Rotterdam overstromingsbestendig tijdens hackathon

De 182e Dies Natalis van de TU Delft stond in het teken van het thema "Redesigning Deltas", om te benadrukken dat we onze aanpak moeten herzien om delta's over de hele wereld in de toekomst veilig en leefbaar te houden. In aanloop daarnaartoe vond de er een hackathon plaats, waarbij studenten van uiteenlopende disciplines werden uitgedaagd hun handen ineen te slaan.

18 januari 2024

Studie laat zien dat indirecte economische schade van zeespiegelstijging hoger is dan verwacht

Studie laat zien dat indirecte economische schade van zeespiegelstijging hoger is dan verwacht

11 januari 2024

Hoe levende materialen van algen het best koolstof kunnen opnemen

Hoe levende materialen van algen het best koolstof kunnen opnemen

Wetenschappers van de TU Delft hebben ontdekt hoe microalgencellen optimaal kunnen groeien in een fotosynthetisch gemanipuleerd levend materiaal. Deze microalgen nemen CO2 op uit de lucht en zetten licht om in energie en zuurstof dat ze nodig hebben om te overleven. Deze op algen gebaseerde levende materialen kennen verschillende toepassingen, van functionele objecten voor CO2-opvang tot zuurstofbronnen voor biologische weefsels. Het team, onder leiding van Marie-Eve Aubin-Tam en Kunal Masania, presenteert hun nieuwe inzichten in Advanced Materials.

09 januari 2024

Oude tijden herleven voor klimaatadaptatie

Oude tijden herleven voor klimaatadaptatie

Extreme regenbuien worden steeds extremer en periodes van droogte komen steeds vaker voor. Om de Nederlandse delta leefbaar te houden zullen er aanpassingen nodig zijn, zoals extra waterbuffers. Nederland kent een geschiedenis van strijd tegen het water, maar maakt ook gretig gebruik van het water. Wat kunnen we leren van ons erfgoed? Erik Mostert, docent en onderzoeker Watermanagement bij de TU Delft, ontwikkelde verschillende strategieën voor de provincie Zuid-Holland om beter bestand te zijn tegen klimaatverandering. Inspiratie daarvoor was afkomstig van Nederlands erfgoed: trekvaarten.

09 januari 2024

Studenten ‘Quick Reaction’ Team binnenkort klaar voor veldmetingen bij extreme weersverschijnselen

Studenten ‘Quick Reaction’ Team binnenkort klaar voor veldmetingen bij extreme weersverschijnselen

Extreem weer komt steeds vaker voor. Waar meetcampagnes nu slechts incidenteel plaatsvinden, staat straks de ‘Delta Quick Reaction Student Squad’ van TU Delft altijd in de startblokken om het veld in te gaan bij extreme weersverschijnselen. Dit team gaat metingen doen aan rivieren en kusten onder stormachtige of juist extreem droge omstandigheden. De schat aan open-source data die de meetcampagnes opleveren, is van groot belang voor het onderzoek naar de impact van klimaatverandering en om de delta leefbaar te houden met passende maatregelen.