Samenwerking bedrijven

De samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen wordt steeds belangrijker om relevante kennis te ontwikkelen. TU Delft Industrieel Ontwerpen heeft hier veel ervaring in opgedaan door een breed scala aan projecten met het bedrijfsleven en publiek-private samenwerkingen.

Zo is het mogelijk voor bedrijven om mee te doen aan studentenprojecten in het onderwijsprogramma, zijn er mogelijkheden voor gecombineerde projecten (met studenten en onderzoekers) en we kunnen structurele samenwerkingsverbanden aangaan waarbij promovendi, postdocs en/of senior onderzoekers worden ingezet. 

Als industrieel ontwerpers zit het in onze aard om creatief, positief en constructief met samenwerkingsmogelijkheden om te gaan om krachten te bundelen en de (maatschappelijke) uitdagingen aan te gaan.