Overgangsregeling studiejaar 2018/2019

Overgangsregeling studiejaar 2018/2019

De overgangsregeling loopt voor de duur van de aaneengesloten Bachelor of Master studie met een maximum looptijd tot 31 augustus 2019.

  • Het BSc tarief van €9.164 (voor studiejaar 2018/2019) geldt alleen voor non EER studenten die tussen studiejaar 2011/2012 en 2015/2016 een aaneengesloten inschrijving als student aan de TU Delft hadden voor de Bacheloropleiding. Deze overgangsmaatregel vervalt wanneer een student wisselt van opleiding.
  • Het MSc tarief van €14.318 (voor studiejaar 2018/2019) geldt alleen voor non EER studenten die tussen studiejaar 2011/2012 en 2015/2016 een aaneengesloten inschrijving als student aan de TU Delft hadden voor de Masteropleiding. Deze overgangsmaatregel vervalt wanneer een student wisselt van opleiding.

Overgangsregeling studiejaar 2019-2020

  • Het BSc tarief van € 10.498 (voor studiejaar 2019/2020) geldt alleen voor non EU/EFTA studenten die in of tussen 2016/2017 en 2018/2019 zijn gestart met een bachelor en een aaneengesloten inschrijving als student aan de TU Delft hebben voor deze Bacheloropleiding. Deze overgangsmaatregel vervalt wanneer een student wisselt van opleiding. De overgangsregeling loopt voor de duur van de aaneengesloten bacheloropleiding met een maximum looptijd tot 31-8-2022.
  • Het MSc tarief van € 15.746 geldt alleen voor non EU/EFTA studenten die in of tussen 2016/2017 en 2018/2019 zijn gestart met een master en een aaneengesloten inschrijving als student aan de TU Delft hebben voor deze Masteropleiding. Deze overgangsmaatregel vervalt wanneer een student wisselt van opleiding.
    De overgangsregeling loopt voor de duur van de aaneengesloten masteropleiding met een maximum looptijd tot 31-8-2021.