Wettelijk tarief

Recht op betaling van het wettelijk tarief voor een inschrijving voor een Bachelor- of Masteropleiding heb je, wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt, of die van een ander EU/EFTA land *) **), of de Surinaamse nationaliteit.  

Collegegeld

Studiejaar 2022/2023: ā‚¬ 2.209,-
Studiejaar 2023/2024: ā‚¬ 2.314,-

Bijzondere regelingen

  • Non EU/EFTA
    Een aantal studenten uit landen van buiten de EU/EFTA kan aanspraak maken op studiefinanciering (het gaat dan bijvoorbeeld om studenten die houder zijn van een Nederlandse vergunning tot verblijf op humanitaire gronden zoals in het geval van gezinshereniging). Deze studenten zijn voor de studiefinanciering gelijkgesteld aan Nederlanders. Deze studenten dienen een kopie van de Nederlandse verblijfsvergunning, bij het betaalformulier te voegen.
  • UAF vluchteling- studenten
    Vluchteling-studenten die door tussenkomst van het UAF studiefinanciering ontvangen (met inbegrip van diegenen die een toelage krachtens de SUS-regeling ontvangen) zijn gelijkgesteld aan Nederlanders. Zij betalen voor een voltijdse inschrijving het wettelijk collegegeld (instellingstarief I).

Behoor je tot deze categorie, dan dien je bij de inschrijving een schriftelijke verklaring van het UAF bij te voegen waaruit blijkt dat je UAF-studiefinanciering ontvangt. Bepaalde categorieƫn vluchtelingstudenten met een verblijfsvergunning betalen (toelating op grond van humanitaire redenen), zolang zij nog geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering en evenmin een studietoelage van het UAF ontvangen, instellingstarief I).
Neem voor meer informatie contact op met het Contact Centre. Indien je tot een van deze categorieĆ«n behoort, dien je een gewaarmerkte kopie van de identiteitskaart van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waaruit het bezit van de vereiste status blijkt, bij te voegen.

*) De landen die tot de EU behoren zijn: BelgiĆ«, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, ItaliĆ«, KroatiĆ«, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, RoemeniĆ«, SloveniĆ«, Slowakije, Spanje, TsjechiĆ« en Zweden.

De landen die tot de EFTA behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland

  **) Studenten uit andere EU/EFTA landen die geen recht hebben op Nederlandse studiefinanciering, kunnen via de IB Groep een maandelijkse vergoeding voor het collegegeld ontvangen ter grootte van het bedrag van de basisbeurs voor thuiswonenden.