Prof.dr. Rob F. Mudde

Rob Mudde is Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education

Prof.dr. Rob F. Mudde is sinds 1 maart 2018 Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education in het College van Bestuur van de TU Delft. Hij is hoogleraar Multiphase Flow en Distinguished Professor in Science Education. Op 1 juli 2020 is hij toegetreden tot het hoofdbestuur van KIVI.

Sinds 1988 is Rob Mudde in diverse wetenschappelijke en leidinggevende functies verbonden aan de universiteit. Tot zijn benoeming als Vice-Rector Magnificus/Vice-President was hij interim-voorzitter van de afdeling ‘Imaging Physics’ bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en gaf hij leiding aan de TU Delft Teaching Academy en het Teaching Lab.

Eerder is hij onder andere bijna tien jaar Directeur Onderwijs van de faculteit TNW geweest. In aanloop naar het Instellingsplan ‘Impact voor een betere samenleving, TU Delft Strategisch Kader 2018-2024’ heeft hij als voorzitter van de Taskforce Onderwijs een leidende rol gehad bij de ontwikkeling van de TU Delft Vision on Education.

Rob is getrouwd met Loekie en heeft twee dochters. In zijn vrije tijd tennist hij graag. Ook zit hij regelmatig achter de piano.

Vice Rector Magnificus/vice-voorzitter

Prof.dr. Rob F. Mudde