Presenteer je gym-idee

Dit is een compacte versie van een ontwerpproject voor groep zes tot en met acht waarin leerlingen aan de slag gaan met het thema gym leuk maken voor iedereen. Deze versie richt zich op snel ideeën bedenken en kiezen, en vervolgens presenteren van een idee.

De leerlingen verplaatsen zich in andere kinderen en ontwerpen in groepjes een nieuw spel, gymactiviteit of toestel dat aansluit bij verschillende kinderen. De ideeën worden in de eerste les uitgewerkt tot een simpel, testbaar spel.

In de tweede les gaat het om het leren presenteren van de bedachte spellen en activiteiten. De leerlingen ontwikkelen een presentatie om hun idee zo goed mogelijk te communiceren.

  • Doelgroep: groep 6 t/m 8
  • Tijdsduur: 2 lessen van 1,5 tot 2 uur

Het lespakket is hieronder gratis te downloaden.