Project Tijd

‘Hoe kun je Tijd zichtbaar maken?’ Dat is de ontwerpvraag in deze lessenreeks. En natuurlijk zijn we dan niet op zoek naar standaard klokken, maar juist naar nieuwe, creatieve of innovatieve ideeën.

In deze lessenreeks worden leerlingen 11-14 jaar uitgedaagd een real-life ontwerpprobleem op te lossen. Dit ontwerpproject is bedoeld om uit te voeren in samenwerking met een externe opdrachtgever. In de pilot van dit project was de opdrachtgever de gemeente Delft: op het stadskantoor Delft (naast het station) is het schitterende resultaat te bewonderen vanaf oktober 2021. In de handleiding worden steeds voorbeelden uit dit project getoond.
Gedurende het project zal deze ontwerpvraag steeds concreter gemaakt worden. De leerlingen kijken vanuit verschillende gebruikers naar het ‘probleem’ en zullen op basis hiervan zelf de opdracht steeds meer afbakenen. In 10 lessen doorlopen de leerlingen alle stappen van de ontwerpcyclus. Hebben jullie een technieklokaal of makerspace op school, of in de buurt? Dan kun je een extra stap zetten met het maken van prototypes! In de handleiding vind je veel uitgewerkte voorbeelden ter inspiratie.

Het lespakket is hieronder gratis te downloaden.


Voor de Powerpoint van de kickoff kun je mailen naar wetenschapsknooppunt@tudelft.nl.

Lees hier meer over dit project bij Stadskantoor Delft: Basisschoolleerlingen ontwerpen voor het Stadskantoor (tudelft.nl).

Het winnende ontwerp van dit project in Delft is inmiddels gerealiseerd en te bewonderen op locatie: TIJD onthuld in Delft | Wetenschapsknooppunt ZH