Subsidie voor het ontwerpen van een online monitoring & diagnose systeem voor HVDC GIS

Nieuws - 12 februari 2018 - Communication

Armando Rodrigo Mor (Electrical Sustainable Energy Groep) heeft een subsidie voor het project genaamd 'DC GIS Technology Demonstrator' ontvangen binnen het Europese H2020 project PROMOTioN.

Het project zal zich richten op het ontwerp van een online monitoring en diagnose systeem voor een gas geïsoleerd onderstation (GIS) bij hoogspanning gelijkstroom (HVDC). Het systeem zal worden geïnstalleerd in offshore HVDC onderstations. Bovendien zal worden gekeken naar mogelijkheden ter vervanging van het gas 'zwavel-hexafluoride' voor andere alternatieve gassen, die minder schadelijk voor het milieu zijn. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de belangrijkste partners, dit zijn: TenneT, ABB, Supergrid Institute, DNV GL Kema en SHE Trans.

Twee post doc studenten gaan aan dit project werken voor een periode van 2,5 jaar.

"Dit Europese project speelt een belangrijke rol in ons onderzoek gericht op de aanpak van energie gerelateerde maatschappelijke uitdagingen en gaat een bijdrage leveren aan de energietransitie", aldus Miro Zeman.

/* */