Succesvolle cursus voor TenneT deskundigen door ESE

In februari gaf de Electrical Sustainable Energy Groep een lezing voor TenneT deskundigen uit verschillende sectoren. Zij namen deel aan de ‘Electrical Power Systems of the Future Academic Course’ door Mart van der Meijden. Deze speciale cursus bestond uit een reeks van 10 lezingen gegeven door deskundigen uit het veld, die te maken hebben met energielevering door toekomstige energiesystemen. De deelnemers kregen inzicht in onder andere verschillende  transmissie- en besturingstechnologieën, congestiebeheer voor grootschalige integratie van duurzame energiebronnen op een betrouwbare en veilige manier. 

De deelnemers waren erg enthousiast. Ervaringen werden uitgewisseld en nieuwe ideeën werden gevormd. Een van hen zei: "Door het zelf uitvoeren van simulaties begrijp ik de theorie nu veel beter!"

Deze cursus speelt een rol bij de aanpak van energie gerelateerde maatschappelijke uitdagingen en levert daarom een bijdrage aan de energietransitie.