Toekomstdenken voor historische Studieverzameling

Nieuws - 25 november 2019 - Communication

De kelder van de laagbouw van gebouw-36 biedt al vijftig jaar een thuis aan “objecten die van elektrische komaf zijn”. Door de jaren heen heeft deze verzameling van objecten zich geëvolueerd tot de huidige Studieverzameling. De faculteit EWI is afgelopen september een onderzoek gestart naar een duurzame toekomstbepaling voor het assortiment van onder meer computers, elektronenbuizen en oscilloscopen.

Het verleden

De opening van gebouw-36 in november 1969 markeert het begin van de Studieverzameling. Sinds de eerste tentoonstelling is er, gedreven door de expertise en het enthousiasme van betrokken TU Delft medewerkers, een uiteenlopende variëteit aan hoofdzakelijk elektrotechnische objecten bijeengebracht. Het vakgebied heeft in een betrekkelijk korte tijd grote veranderingen ondergaan, wat waar te nemen is tijdens een ronde door de kelderruimtes van de laagbouw.

Het heden

Tegenwoordig verzorgen vrijwilligers – ook wel bekend als ‘de Keldermannen’ – wekelijks rondleidingen voor bezoekers van zowel binnen als buiten de universiteit. Daarnaast hebben de Keldermannen de afgelopen vijftien jaar veel werk verzet in het structureren en beschrijven van wat de afgelopen vijftig jaar is verzameld. De resultaten van dit inventarisatiewerk vormen de basis voor het verkennen van de verschillende scenario’s om de toekomstrichting voor deze verzameling te bepalen.

…en de toekomst

De faculteit EWI, de Keldermannen, erfgoedexperts en overige stakeholders zijn betrokken bij het in kaart brengen van (de totstandkoming van) de huidige verzameling, scenario’s voor de toekomst, en wat er nodig is voor een duurzame inrichting en organisatie van de Studieverzameling. Voorlopig kan eenieder geïnteresseerd in deze Studieverzameling elke maandag 10:00 – 16:00 terecht in de kelder van de laagbouw, entree net voorbij DEMO. Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij de projectleider, Charlotte Boelens.