TU Delft en ING starten AI for FinTech Lab

Nieuws - 21 maart 2019 - Webredactie Communication


De TU Delft en ING bundelen hun kennis en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie binnen de financiële sector in het AI for FinTech Lab (AFL). Dit maakten zij donderdag 21 maart bekend tijdens het Nederland Digitaal event in Hilversum. Het doel van de samenwerking binnen het AFL is om met kunstmatige intelligentie-technologie de effectiviteit en doelmatigheid van data- en software-analyse te vergroten.

De TU Delft en ING werken al langere tijd samen op het gebied van software-onderzoek en -ontwikkeling. Binnen het nieuwe AI for FinTech Lab zullen onderzoekers en studenten van de TU Delft onderzoek doen naar de ontwikkeling van software voor de financiële sector, waaronder autonome software en systemen voor data-analyse en data-integratie. Binnen deze samenwerking biedt het ING een onmisbare IT-infrastructuur, een ambitieuze organisatiestructuur voor software-ontwikkeling, en een leidende positie op het gebied van data fluency en analytics delivery.

Arie van Deursen, hoogleraar Software Engineering aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het AI for FinTech Lab: “Het AI for FinTech Lab is voor de TU Delft een logische volgende stap in onze samenwerking met ING. Het biedt ons de kans om nieuwe theorieën, methoden en tools op het gebied van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, en om nieuw talent aan ons te binden. Wij verwachten dat de samenwerking binnen het AFL niet alleen zal leiden tot baanbrekende theorieën, maar ook tot gevalideerde oplossingen die breed verspreid kunnen worden.”

Görkem Köseoğlu, Chief Analytics Officer at ING Group: ‘Het gebruik van klantdata biedt grote kansen om betere diensten te ontwikkelen maar moet tegelijk zorgvuldig worden vormgeven. Voor klanten zijn hun data van groot belang en ING hecht veel waarde eraan dat klanten ons vertrouwen. De samenwerking met de TU Delft is daarom van groot belang om beide doelen te realiseren.’

Het AI for FinTech Lab bevindt zich op twee locaties: de ING campus in Amsterdam en de campus van de TU Delft in Delft, en brengt zo studenten, software- en data-specialisten, onderzoekers en ondernemers van beide organisaties samen.

AI for FinTech Lab en ICAI
Het AI for FinTech Lab (AFL) is deel van ICAI – het Innovation Center for Artificial Intelligence, een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence. ICAI's innovatiestrategie is georganiseerd rond industry labs - onderzoekslabs die meerjarige strategische samenwerkingen met het bedrijfsleven omvatten. Het AFL kan zo nog beter kennis en expertise uitwisselen met andere ICAI partners, zoals Elsevier, Qualcomm, Bosch, Ahold Delhaize, en de Nationale Politie.

Meer informatie
Website AFL
Website ING
Innovation Centre for Artificial Intelligence (ICAI): https://icai.ai