PERISCOPE: Inzicht in COVID-19 door middel van datagestuurd design

Nieuws - 05 november 2020 - Communication

Sinds de opkomst van COVID-19 in Europa eerder dit jaar hebben zowel natuurwetenschappers als sociale wetenschappers grote inspanningen geleverd om de impact ervan beter te begrijpen. Er zijn echter nog steeds aanzienlijke hiaten in de kennis, wat betekent dat overheden niet altijd over de nodige informatie beschikken om dringende beslissingen te nemen. Het is duidelijk dat een beter begrip van de pandemie nodig is - geen gemakkelijke opgave in een steeds complexere wereld.

Een team van TU Delft, onder leiding van professor Alessandro Bozzon van de faculteit Industrieel Ontwerpen, gaat deze uitdaging via PERISCOPE aan. Dit nieuwe grootschalige onderzoeksinitiatief brengt 32 instellingen samen en past een multidisciplinaire, datagestuurde aanpak toe om de onverwachte gevolgen van de pandemie in kaart te brengen. Het project is door de Europese Commissie volledig gefinancierd in het kader van het in mei 2020 gelanceerde Coronavirus Global Response-initiatief - met maximale scores over de hele linie.

De kern van het PERISCOPE-project is een aanpak met evenwicht tussen theoretische en experimentele kennis. Vanuit verschillende perspectieven - klinisch, epidemiologisch, sociaal-economisch en politiek, om er maar een paar te noemen - probeert PERISCOPE de gevolgen van COVID-19 volledig in kaart te brengen en te analyseren. Het overkoepelende doel van het project is het ontwikkelen van richtlijnen voor beleidsmakers en gezondheidsautoriteiten om deze gevolgen te verzachten en om Europa beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises. Daarnaast zal PERISCOPE een belangrijke gelegenheid bieden om na te denken over de reacties van de overheid op de vele gebieden die door de pandemie worden getroffen, met de bedoeling om op feiten gebaseerde beleidsvorming in stand te houden en te bepleiten.

Zoals het PERISCOPE-project aantoont, zijn gegevens een belangrijke bron voor het begrijpen van en het reageren op COVID-19. Een tweede datagestuurd project, dat onlangs door Alessandro's team van onderzoekers is overgenomen, is ViruSurf. Dit EIT-project bouwt voort op de fundamenten die zijn gelegd door het Social Distancing Platform en het Equal Life project. Het stelt een systeem voor dat virussequenties zoekt en analyseert die toekomstige mutaties van COVID-19 en hun specifieke gezondheidsrisico's kunnen opsporen. Onderzoekers van de TU Delft en Politecnico di Milano zullen samenwerken met virologen en marktconsultants over de hele wereld om het ViruSurf systeem te ontwikkelen.

Professor Alessandro Bozzon: "Deze projecten zullen laten zien hoe het ontwerpen voor maatschappelijke verandering (in dit geval het ontwerpen voor een maatschappij die veerkrachtig is voor luchtziekten zoals COVID-19) de integratie van data en AI-technologie en ontwerpkennis vereist".

Het PERISCOPE-project wordt gefinancierd door het Horizon onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement No 101016233