TU Delft’s 180th anniversary: Speeding up the energy transition

Nieuws - 16 december 2021 - M. Vielvoije

Vanaf 14 januari 2022 viert TU Delft haar 180-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan staan we stil bij onze actieve rol in de energietransitie. We versnellen de energietransitie voor een betere samenleving. Lopend onderzoek, samenwerkingen, nieuwe initiatieven en labs, het opleiden van ingenieurs voor een duurzame wereld, we doen het om de energietransitie te versnellen. Het is een complex vraagstuk en een grote uitdaging, maar dat is des te meer reden om er alles aan te doen. Het uiteindelijke doel: een schoon, betaalbaar, veilig en betrouwbaar energiesysteem.

Vanaf 14 januari 2022 kun je 180 dagen lang meedoen aan een lustrumprogramma. Voor meer informatie bezoek de website www.tudelft.nl/lustrum