NWO Wetenschapsprijs voor IO-onderzoekers voor werk aan Diversity and Inclusion in Embodied AI

Nieuws - 01 december 2022 - Communication

Op 1 december 2022 hebben Industrieel Ontwerpen onderzoekers Nazli Cila, Gijs Huisman en Maria Luce Lupetti, die samen met collega's van de 4TU Federatie het onderzoekscollectief DEI4EAI vormen, de NWO Diversity Initiative Award toegekend gekregen en daarmee €50.000 gewonnen om te besteden aan hun project.

DEI4EAI (Diversity, Equity and Inclusion for Embodied AI) is een onderzoekscollectief dat zich richt op de ontwikkeling, evaluatie en het beleid van embodied AI en bevordert een diverse en inclusieve cultuur. Het collectief hanteert een transdisciplinaire benadering: verder gaan dan disciplines en samenwerken met alle relevante belanghebbenden om een wenselijke toekomst te definiëren.

De jury was onder de indruk van de hoge mate van diversiteit van het collectief en de originele aanpak waarmee zij vraagstukken van onbewuste vooringenomenheid in AI-toepassingen aanpakt. De jury prees de manieren waarop het collectief een breed publiek bereikt en dat het initiatief niet alleen gericht is op onderzoek, maar ook op onderwijs.

Na een reeks workshops over de onderwerpen gender, ras, ableism en methoden, die plaatsvonden in 2021 en 2022, maakte het collectief onlangs de publicatie "Diversity Equity And Inclusion In Embodied AI: Reflecting On And Re-Imagining Our Future With Embodied AI".

Hierin worden hun bevindingen samengebracht en de weg vrijgemaakt voor de uitdaging die voor ons ligt. Assistant Professor Maria Luce Lupetti: "Ontwerpen voor diversiteit, gelijkheid en inclusie is een complexe uitdaging die vereist dat bestaande benaderingen en methoden worden herzien. Toch kan en moet er veel worden gedaan. Wij, als ontwerpers, moeten deze uitdaging aangaan, nederig zijn; bereid zijn om anderen platforms te bieden om hun verhaal te vertellen, en collectief het idee aanvechten dat er één normale manier van zijn is."