Klimaatverandering als spel - Comenius Grant voor Laura Cipriani

Nieuws - 20 juni 2023 - Communication BK

Met haar voorstel ‘Klimaatverandering als spel. (Mede)ontwerpen met kinderen aan het landschap van de toekomst’ heeft Laura Cipriani de prestigieuze Comenius Grant 2023 gewonnen. Met deze beurs kan zij haar visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. 

Klimaatverandering als spel. (Mede)ontwerpen met kinderen aan het landschap van de toekomst

De nieuwe generaties van vandaag, en in het bijzonder kinderen en jongeren, zullen tijdens hun bestaan te maken krijgen met consistente landschapsveranderingen. Kunnen we kinderen en jongeren betrekken bij het mede vormgeven van het landschap met het oog op klimaatverandering? Beginnend met het verkennen van verschillende vormen van games, heeft deze ontwerpcursus tot doel jongere generaties op te leiden en te betrekken bij klimaatveranderingskwesties. Studenten betrekken kinderen bij het mede vormgeven van het landschap van de toekomst door middel van materiaal- en rollenspellen. De belangrijkste pedagogische en didactische innovatie zal de aansluiting zijn van het tertiair onderwijs op het basisonderwijs.

Vijf keer een Comeniusbeurs

Het Comenius programma is het meest prestigieuze onderwijsinnovatiebeurzenprogramma van Nederland (onder leiding van NWO/NRO). Met deze beurs voor Laura heeft de faculteit Bouwkunde nu voor de vijfde keer een Teaching Fellowship Grant gewonnen.

Eerdere Comenius winnaars van onze faculteit

In 2022 won Nelson Mota de Grant voor ‘Housing as Healthcare: Mapping the correlation between housing design, microbiodiversity and health in The Hague’. Het belang van biodiversiteit voor de volksgezondheid is breed erkend. Minder bekend zijn we met de mate waarin het ontwerp van onze woonomgeving van invloed is op de interactie van mensen, dieren en de veelheid aan verschillende micro-organismen in onze omgeving. Om deze kennislacune te vullen, werken studenten en docenten in dit project interdisciplinair samen.

Angeliki Sioli won de beurs in 2021 met 'The Space of Words: Modeling Spatial Atmosphers from Language'. Een pedagogisch project over een nieuw onderwerp in het architectuuronderwijs: het modelleren van ruimtesferen door het gebruik van geschreven en mondelinge taal. Het project richt zich op de aanzienlijke problemen voor productieve en creatieve samenwerking tussen eerstejaarsstudenten, veroorzaakt door hun zeer uiteenlopende educatieve en culturele achtergronden.

In 2020 won Petra Diesfeldt met Bouwflix, een ‘under construction’ videoplatform
Docenten, studenten en de bouwpraktijk ervaren een kloof tussen de architect aan het bureau en de vakman en vakvrouw op de bouwplaats. Bouwflix, een onlineplatform met timelapse-video’s van bouwprojecten en video’s van productieprocessen in fabrieken, moet de praktijk naar de student brengen. Eerste- en tweedejaarsstudenten kunnen Bouwflix gaan gebruiken tijdens colleges, bij het maken van analyses en het leren voor tentamens.

Igor Pessoa, ontving in 2019 voor het project Bridging DOCS. Bridging digital and on-campus students De Comenius Grant. Het onderwijs op de campus van de TU Delft blijft soms achter bij de internationale onlinecursussen. Het Bridging DOCS-project wil beide groepen studenten met elkaar verbinden. De onlinecasestudies en de -discussies zullen het debat op de campus verbreden, de diversiteit vergroten en een kritisch internationaal perspectief bevorderen.

Meer informatie

Laura Cipriani is assistant professor bij Landscape Architecture bij de afdeling Urbanism.
Bekijk hier haar staff page.

Met de Comeniusbeurzen kunnen docenten in Nederland hun ideeën over onderwijsvernieuwing in de praktijk brengen. De Nederlandse overheid wil bijdragen aan meer gevarieerde loopbanen voor docenten en onderzoekers aan universiteiten en hogescholen door openlijk erkenning te geven aan excellent en geïnspireerd onderwijs.
Bekijk hier alle Comenius winnaars van 2023 en de overige jaren.

Foto: Annie Spratt via Unspash