Andy Zaidman nieuwe voorzitter Software Technology

Nieuws - 22 december 2023 - Communication EWI

Vanaf 1 januari neemt Andy Zaidman de rol op zich van voorzitter van de afdeling Software Technology (ST) aan de Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) van de TU Delft. Zaidman volgt Arie van Deursen op, die zich de afgelopen acht jaar succesvol heeft ingezet voor de positionering en groei van de afdeling.

Andy Zaidman, hoogleraar software engineering, richt zich in zijn onderzoek op het verbeteren van de kwaliteit van software. Hij onderzoek hoe we software beter kunnen testen, waarbij hij zowel technische als menselijke aspecten in overweging neemt. Hij benadrukt het belang van robuuste software, gezien onze zware afhankelijkheid ervan, en wijst op de impact van softwarefouten op zowel economisch als veiligheidsvlak. Zaidman merkt op dat software – jammer genoeg – vaak met fouten wordt uitgebracht door onvoldoende testen, onder andere veroorzaakt door een gebrek aan aandacht voor testen, een gebrek aan kennis, of door onvoldoende ingeplande tijd voor kwaliteitsbewaking.

Eén van zijn onderzoeksrichtingen is het gebruik van AI in testen, met als doel de efficiëntie en effectiviteit van het testproces te verbeteren. Specifiek bekijkt hij hoe AI-gegenereerde testen begrijpelijker zijn te maken voor ontwikkelaars. “Het verbeteren van software kwaliteit is iets dat iedere software engineer aangaat, en dus moeten we samen aan de kar trekken om ervoor te zorgen dat in een wereld waarin software en AI een steeds belangrijkere rol spelen, we kunnen vertrouwen op software,” licht Zaidman toe.

De energie die voortkomt uit de continue stroom van ideeën over de toekomst van informatica en het onderwijs, daar geniet ik nog elke dag van.

Andy Zaidman

Zaidman is nu al meer dan zestien jaar betrokken bij ST, in verschillende functies variërend van voorzitter van de examencommissie tot opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding. "Wat mij na al die jaren nog steeds opvalt, en wat voor een groot deel ook verklaart waarom ik het zo naar mijn zin heb op de TU Delft, is de energie binnen de afdeling," merkte hij op. “Vooral de energie die voortkomt uit de continue stroom van ideeën over de toekomst van informatica en het onderwijs, daar geniet ik nog elke dag van." Zaidman kijkt met veel enthousiasme uit naar zijn nieuwe rol binnen het departement, waarbij samenwerking centraal staat. "Iedereen telt mee, daarom sta ik altijd open voor de ideeën en inzichten van iedereen," benadrukte hij. Zijn dankbaarheid gaat uit naar iedereen voor het gestelde vertrouwen en specifiek naar zijn voorganger, Arie van Deursen, voor diens uitstekende leiderschap gedurende de laatste acht jaar.

De expertise en visie van Andy Zaidman op het gebied van software ontwikkeling sluiten perfect aan bij de ambities van onze faculteit.

Lucas van Vliet

Lucas van Vliet, decaan van de faculteit EEMCS, is verheugd met de bereidheid van Zaidman om de afdeling ST te gaan leiden. “De expertise en visie van Andy Zaidman op het gebied van software ontwikkeling sluiten perfect aan bij de ambities van onze faculteit, waarin we bijdragen aan een robuuste digitale samenleving en een verantwoord gebruik van AI-technologie. Hij heeft als voormalig opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Computer Science and Engineering laten zien dat hij complexe vraagstukken weet op te lossen met behoud van kwaliteit en werkplezier. De afdeling ST heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei doorgemaakt en staat goed gepositioneerd voor het realiseren van wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact. Ik wens Andy hierbij veel succes.”

De afdeling Software Technology bestaat uit een divers team van 250 onderzoekers, docenten en ondersteunend personeel. Het team is toegewijd aan het ontwerp, de engineering en analyse van complexe, gedistribueerde en data-intensieve software- en computersystemen. Met actief onderzoek op gebieden als bijvoorbeeld Artificial Intelligence en het Internet-of-Things, staat de afdeling in de voorhoede van de opbouw en verbetering van onze digitale samenleving. De afdeling streeft ernaar onze digitale omgeving niet alleen efficiënter en geavanceerder te maken, maar er ook voor te zorgen dat de essentie van wat ons menselijk maakt bewaakt blijft.