Een toekomstbestendige haven van Rotterdam: de FORT-PORT-aanpak van misdaad

Nieuws - 31 maart 2023 - Communication EWI

Georganiseerde misdaad is een van de grotere maatschappelijke uitdagingen van dit moment, zeker in havens zoals die van Rotterdam. Om wetenschappelijk beproefde methoden te ontwikkelen om dit veelzijdige probleem aan te pakken, heeft NWO een nieuw project gefinancierd: FORT-PORT. Het project, onder leiding van de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, krijgt essentiële ondersteuning van datawetenschapper Huijuan Wang (Department of Intelligent Systems) en wiskundige Robbert Fokkink (Delft Institute of Applied Mathematics), beiden verbonden aan EWI. Het interdisciplinaire en multi-universitaire project is een primeur in zijn soort, en is bovendien een uitstekend voorbeeld van hoe opkomende digitale technologieën waardevolle aspecten van onze samenleving kunnen beschermen.

Havens zijn cruciale onderdelen van onze geglobaliseerde wereld: ze zorgen voor het vervoer van goederen en materialen die essentieel zijn voor het dagelijks leven. Ze zijn echter ook kwetsbaar voor georganiseerde misdaad. Deze criminele activiteiten kunnen bestaan uit smokkel, mensenhandel en andere illegale activiteiten die de veiligheid van de haven en de omliggende gemeenschappen bedreigen.

Het FORT-PORT-project is een baanbrekend initiatief om dit probleem aan te pakken. Het project brengt deskundigen uit verschillende disciplines samen, waaronder criminologie, wiskunde en computerwetenschappen. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het creëren van een voorspellend model van waar en wanneer de kans op criminaliteit in het gebied groot is, evenals een bruikbare interface voor dat model.

In veel opzichten is FORT-PORT de eerste in zijn soort. Computerwetenschappers en wiskundigen zullen de handen ineenslaan met criminele experts en sociologen - om uiteindelijk een instrument te helpen creëren waarmee de georganiseerde misdaad kan worden aangepakt.

Huijuan Wang

Een van de kernaspecten van FORT-PORT is de focus op netwerkmodellering, een inspanning met een speltheoretische bijdrage door Robbert Fokkink en een meerlagig netwerkgegevensperspectief door Huijuan Wang. Door deze kwantitatieve benadering te combineren met het meer kwalitatieve onderzoek van de afdeling criminologie en de expertise van publieke en private partners in en rond de Rotterdamse haven, hoopt het project een dieper inzicht te krijgen in hoe criminele organisaties opereren. In het kader hiervan zal een door de Universiteit Utrecht ontworpen serious gaming-platform worden gebruikt, waarmee wetshandhavers verschillende scenario's kunnen simuleren en verschillende interventies kunnen testen. Met deze simulaties hoopt het team de meest effectieve strategieën te identificeren om criminaliteit in de haven te voorkomen.

Ik heb goede hoop op het creëren van een bruikbaar, voorspellend model van waar en wanneer criminaliteit zal plaatsvinden binnen en buiten het Rotterdamse havengebied. Dit model zou een beslissingsondersteunend systeem kunnen zijn voor wetshandhavers, dat hen helpt criminaliteit te voorkomen en de Rotterdamse haven veilig te houden.

Robbert Fokkink

Een van de einddoelen, een voorspellend model van criminaliteitspatronen, zou kunnen helpen gebieden met een hoog risico te identificeren en rechtshandhaving in staat kunnen stellen preventieve maatregelen te nemen voordat er criminele activiteiten plaatsvinden. Een dergelijk model kan mogelijk ook worden aangepast voor verschillende havens in West-Europa. FORT-PORT gaat in september 2023 van start en zal 4,5 jaar lopen. Het toegewezen budget bedraagt 3 miljoen euro.