Nieuwe directeur Delft Cleanrooms

Nieuws - 13 juni 2023 - Communication EWI

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica is verheugd om aan te kondigen dat Pieter Telleman vanaf 1 mei j.l. de rol van Director of Delft Cleanrooms is gaan vervullen. Hij zal in eerste instantie in deeltijd werken, naast zijn huidige baan bij MESA+ van de TU Twente, maar zal vanaf 1 augustus voltijds beschikbaar zijn.

Decaan van de faculteit EWI Lucas van Vliet: “Telleman brengt een schat aan ervaring met zich mee, bijvoorbeeld als voormalig Director Cleanroom in Kopenhagen aan de Technical University of Denmark – en momenteel bij MESA+.” In deze laatste rol is Telleman verantwoordelijk voor vele multidisciplinaire en interfacultaire activiteiten. De selectiecommissie is er daarom van overtuigd dat Telleman een waardevolle aanwinst zal zijn.

Een belangrijke taak voor Telleman, voortbouwend op zijn huidige werkzaamheden, is namelijk het laten samengaan van de twee Delftse Cleanrooms (Kavli NanoLab en Else Kooi Lab), om zo één brede cleanroom organisatie te vormen voor de gehele universiteit. Deze nieuwe cleanroom organisatie zal in de komende jaren verhuizen naar nieuwbouw op de Campus Zuid. Daarnaast zal hij als Director Campus Baseline Lab verantwoordelijk zijn voor alle interne gebruikers van de cleanroom faciliteiten. Tot slot zal Telleman, in zijn rol als kwartiermaker voor het Business Lab, zich ook richten op het aantrekken van gebruikers uit het hele Delftse ecosysteem, dus ook buiten de universiteit.

"We kijken uit naar de komst van Telleman en zijn ervan overtuigd dat hij de cleanroom faciliteiten van de TU Delft naar een nog grotere hoogte zal brengen."