Postdoctoraal onderzoeker Matus Rybak heeft van NWO een NWO-XS-beurs gekregen. Deze beurs ondersteunt Rybaks onderzoek naar de waarneming van verre, stoffige sterrenstelsels. Het is niet de eerste keer dat Rybak subsidie krijgt voor zijn werk: eerder ontving hij een Veni-subsidie en een Seed Grant van het Delft Space Institute voor zijn onderzoek.

Bijna de helft van alle sterren is ontstaan in de eerste paar miljard jaar na de oerknal. Deze sterren bevinden zich vaak in stoffige sterrenstelsels die onzichtbaar zijn voor telescopen die zichtbaar licht waarnemen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat stoffige sterrenstelsels compacter en veel turbulenter zijn dan de huidige.

Om deze sterrenstelsels te bestuderen, moeten wetenschappers ze bekijken op langere golflengten, tussen 0,1 en 1,0 millimeter. De huidige spectrometers kunnen echter slechts een klein aantal golflengten tegelijk waarnemen.

Met de NWO-XS-subsidie gaat Rybak een nieuw type supergeleidende submillimeter-spectrometer installeren op een telescoop in Chili. Met deze nieuwe technologie kan een veel breder scala aan golflengten tegelijk worden waargenomen, waardoor meer gedetailleerde waarnemingen van verre sterrenstelsels mogelijk worden. Rybak zal uitgebreide waarnemingen leiden met deze nieuwe technologie en deze grondig testen onder "reële" omstandigheden.

Het onderzoek kans ons begrip van stoffige sterrenstelsels in het jonge heelal tot nieuwe hoogte brengen. En daarmee, nieuw inzicht in het ontstaan van het hele heelal.