Odette Scharenborg nieuwe voorzitter van ISCA

Nieuws - 05 september 2023 - Communication EWI

Odette Scharenborg is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de International Speech Communication Association (ISCA). ISCA is een multi-disciplinaire en internationale organisatie die experts op het gebied van taal van over de hele wereld samenbrengt, variërend van linguïstiek en psychologie tot computer engineering. Met meer dan 3000 leden uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven, waaronder grote tech-organisaties, speelt ISCA een cruciale rol in de voorhoede van onderzoek naar spraak en spraaktechnologie. Belangrijk onderzoek, waarzonder bijvoorbeeld Siri niet zou kunnen werken.

Onderzoek naar spraak en spraaktechnologie is essentieel in onze technologische wereld. Het vormt namelijk de basis voor spraakherkenningssoftware, met toepassingen in mens-computer interacties, toegankelijkheid en huisautomatisering. Denk bijvoorbeeld aan applicaties als Google Home – maar er wordt ook gewerkt aan toepassingen zoals een digitaal consult met een huisartsassistent, waardoor de groeiende druk op de zorg verlicht kan worden. Scharenborgs persoonlijke focus ligt op het toegankelijk maken van deze digitale toepassingen, ook voor mensen met bijvoorbeeld een spraakbeperking of een accent.

De benoeming van Scharenborg is voor een termijn van twee jaar. In deze periode is Scharenborg vastbesloten om zich in te zetten voor verdere professionalisering van de organisatie, vooral nu ISCA snel groeit vanwege de toenemende relevantie van spraaktechnologie en de vele toepassingen daarvan. Scharenborg: "Ik ben enthousiast over het dienen van deze geweldige gemeenschap en ben positief verrast over de hoeveelheid steun die ik heb ontvangen, zowel binnen als buiten het ISCA-bestuur”.

Een tweede belangrijk speerpunt van haar presidentsschap is het stimuleren van community building, met een bijzondere focus op diversiteit en inclusie. Zo heeft Scharenborg een initiatief in de steigers gezet waarbij senior onderzoekers binnen de organisatie worden gekoppeld aan junior researchers. Hiermee beoogt ze met name jonge vrouwen en andere jonge onderzoekers uit minderheidsgroepen te ondersteunen in hun professionele groei. Ze wil meer van dit soort grassroots initiatieven ondersteunen en uiteindelijk zien bloeien.

"In 2001 ging ik voor het eerst naar een conferentie van ISCA," herinnert Scharenborg zich. "Ik voelde me er direct helemaal thuis. De brede organisatie, met onderzoekers uit allerlei vakgebieden, paste mij direct als een jas. Ook ik probeer meerdere disciplines met elkaar te verbinden in mijn onderzoek. Ik heb namelijk een achtergrond als taalwetenschapper, psycholinguïst en computerwetenschapper. Maar toch: ik had toen als jonge onderzoeker echt niet durven dromen dat ik uiteindelijk president zou worden van deze organisatie!"