Het NWO-domeinbestuur Wetenschap heeft subsidieaanvragen in het programma Open Competitie ENW-M goedgekeurd. Leo van Iersel, wiskundige bij DIAM, heeft subsidie gekregen om netwerken in de evolutionaire biologie te bestuderen. Samen met Steven Kelk van de Universiteit Maastricht gaat hij wiskundig onderzoeken of het ooit mogelijk zal zijn om alle stappen in de evolutionaire geschiedenis te herleiden.

Netwerken worden al lang gebruikt om de evolutie van soorten te begrijpen: ze geven een visuele voorstelling van hoe verschillende soorten of varianten zich in de loop der tijd hebben opgesplitst en gecombineerd – om uiteindelijk te leiden tot de soorten die nu bestaan. Maar een vraag die wetenschappers al lang bezighoudt is of het wel mogelijk is om deze netwerken nauwkeurig te reconstrueren uit DNA gegevens, of dat er fundamentele beperkingen zijn die ons daarvan weerhouden.

Leo van Iersel is vastbesloten het antwoord op deze vraag te vinden. De beurs in het Open Competitie Domein ENW-M programma, gaat hij gebruiken om het gebruik van netwerken in evolutionaire geschiedenis vanuit wiskundig perspectief verder te bestuderen.

Hiertoe zal Van Iersel technieken uit de algebra, statistiek en combinatoriek combineren om de haalbaarheid van een nauwkeurige reconstructie van evolutionaire netwerken uit DNA data te bepalen. Dit onderzoek kan waardevolle inzichten verschaffen in de evolutie van soorten en ons begrip van de natuurlijke wereld verdiepen.