2 miljoen euro voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden voor robots

Nieuws - 06 september 2023 - Communication

Robots zijn steeds beter in staat om eenvoudige taken uit te voeren en boodschappen over te brengen, maar ze hebben beperkte interactie- en communicatievaardigheden. Het project Dramaturgy for Devices, waar TU Delft | IO deel van uitmaakt, krijgt een financiering van 2 miljoen van het Nationale Wetenschapsagenda-programma Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) om deze vaardigheden te ontwikkelen. 

Robots maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Ze helpen bij medische zorg, de verzorging van onze huizen en tuinen, ze ondersteunen ons in het onderwijs en in bij ons werk. Ze zijn steeds beter in staat om eenvoudige taken uit te voeren en te communiceren, maar ze hebben beperkte vaardigheden rond sociale interactie en communicatie. 

Het project ‘Dramaturgy for Devices. Designing Sustained Relationships with Robots’ wil deze vaardigheden ontwikkelen samen met theater- en dansmakers. Daarvoor ontvangt het 2 miljoen financiering van het Nationale Wetenschapsagenda-programma Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).
 

Design van mens-robotinteractie

TU Delft | IO neemt deel aan dit project en richt zich op het design van robotgedrag en human-robot interaction (HRI) om de integratie van robots in hotelsettings te verbeteren. 

De focus ligt op het onderzoeken van de verschillende rollen die robots kunnen vervullen op basis van hun functionaliteit en interactievermogen. Deze rollen moeten gebalanceerd zijn, en zowel gasten als medewerkers ondersteunen. Het doel is om robots naadloos in de sociale context van het hotel te integreren. Hiervoor is inzicht nodig in mogelijke rollen, interactievermogen en hoe het uitdrukkingsvermogen van robots interacties beïnvloedt. 
 

Samenwerking met de kunsten

Experts op het gebied van techniek en de podiumkunsten zullen in het project samenwerken. Vanuit techniek gaat het om een combinatie van design etnografie, stakeholderinterviews en speculatieve mythologieën. De methoden uit de podiumkunsten omvatten scenerie, choreografie en poppenspel om te onderzoeken hoe beweging en gedrag van robots doelen en emoties kunnen overbrengen.

In het onderzoek wordt samengewerkt met Hotelschool Den Haag, waarbij stakeholders zoals gasten en personeel worden betrokken. Kunstenaars zullen input leveren op het gebied van enscenering, choreografie en animatie. 
 

Het design van robots die contact met mensen hebben, vereist gevoel voor uitdrukkingen en communicatie van mensen, en ook voor specifieke settings en hoe robots daarin passen. Kennis en technieken uit het theater zijn hierbij belangrijk. De rol van de designer is om deze kennis te helpen vertalen naar technologie, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van robottechnologie.

Marco Rozendaal


De verwachte resultaten van het project zijn een inventarisatie van robotrollen, methoden voor het ontwikkelen van expressief robotgedrag, designrichtlijnen voor sociaal aanvaarde servicerobots en een AR prototyping tool.