Expertisecentrum Woningwaarde

Het Expertisecentrum Woningwaarde, opgericht in 2012, is een initiatief van de afdeling MBE van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS. Het staat onder leiding van twee woningmarktexperts:

  • prof. Peter Boelhouwer (woning-marktmodellering en woonvoorkeuren)
  • prof. Marja Elsinga (risico’s woningwaarde)

Voor de Nederlandse economie is de ontwikkeling van de woningwaarde van groot belang. Op basis van de WOZ-waarde vertegenwoordigt de koopwoningmarkt een waarde van €1,4 biljoen (zo’n 2,2 maal het Bruto Binnenlands Product). De woningwaarde is ook een belangrijk gegeven voor huiseigenaren, hypotheek- en hypotheekgarantieverstrekkers en investeerders in de woning(bouw)markt.

Het is uitermate moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van de waarde van woningen en over de risico’s van investeren en beleggen in woningen. Marktkennis moet daarom worden vergroot en data en modellen moeten worden aangepast. Dat vindt plaats bij het Expertisecentrum Woningwaarde.

Elk kwartaal stelt het Expertisecentrum de VEH Marktindicator en de Monitor Koopwoningmarkt samen. RTL Z presenteert op basis van die laatste publicatie de RTL Z Huizenindex in een speciale televisieuitzending, een totaalindicator die in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt in Nederland weergeeft. De Monitor is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt en informatie over de hypothekenmarkt. De gebundelde kennis vertalen we naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van woningwaarde kunnen partner worden in het Expertisecentrum. 

Expertisecentrum Woningwaarde