Stage

De Stageminor als totaal bestaat uit drie onderdelen en daarmee drie onderwerpen: het opdoen van praktijkervaring door het lopen van een Stage (20 studiepunten); het doen van onderzoek in de praktijk (5 studiepunten) en het bewust worden en bijhouden van je persoonlijke professionele ontwikkeling (5 studiepunten). Stage lopen mag alleen wanneer ingebed in curriculum, dwz expliciet onderdeel van een officiële cursus en waarvoor cijfers kunnen worden gegeven.

 • Stage
  Het lopen van een stage bij een architectenbureau of bouwkundig gerelateerd bedrijf geeft je de mogelijkheid het vak te leren toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van het bedrijf waar er stage wordt gelopen, is de inhoud gerelateerd aan je interesse en aan een van de masterrichtingen waardoor de stage kan helpen om een juiste masterrichting te kiezen. Naast de ontwikkeling en de verschillende fasen van het ontwerpen, leer je daarnaast overzicht te krijgen over de organisatie en planning van activiteiten binnen een bureau. Je houdt je werkzaamheden en ervaringen bij in een logboek.
   
 • Onderzoek
  Stage lopen betekent niet alleen het (mee)werken op een bureau. In relatie tot de opleiding moeten je werkzaamheden expliciet gekoppeld zijn aan een leervraag. Daarvoor moet je een onderzoeksvraag formuleren waarop een antwoord gevonden kan worden tijdens het lopen van de stage. De onderzoeksvraag moet relevant zijn voor het bureau en gerelateerd aan een van de afstudeerrichtingen. De beantwoording van de onderzoeksvraag werk je uit in een onderzoeksverslag.
   
 • Stagevak Persoonlijke Ontwikkeling
  Tijdens de stage doe je ervaring op in de praktijk van bouwkunde. Daarbij ontwikkel je niet alleen je inhoudelijke kennis, maar ontwikkel je ook jezelf. Voor het derde onderdeel van de minor hou je je persoonlijke ontwikkeling bij. Van tevoren zal je kijken naar je eigen goede en slechte kanten, wat verbeterpunten kunnen zijn, wat je denkt dat je rol wordt binnen het bureau etc. Door deze zelfde vragen telkens opnieuw te stellen aan jezelf, ben je bewust bezig met je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je ervaringen met het werk, je vorderingen in het onderzoek en je persoonlijke ontwikkeling worden besproken op terugkomdagen. Wanneer stage in het buitenland wordt gelopen, worden de terugkomdagen vervangen door e-mail en/of skype contact. Ondersteunend materiaal wordt digitaal aangeboden.

De stage moet een omvang hebben van minimaal 560 uur. Het is raadzaam om maximaal 4 dagen per week stage te lopen, zodat je tijd genoeg hebt voor het stage-/onderzoeksverslag (voor architectuur is dit verplicht. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stage lopen. 

Stappenplan voor aanmelden Stageminor

 • Regel zelf een stageplek
 • Vul het Aanvraagformulier goedkeuring Stageminor in. Mocht je vragen hebben over het aanvraagformulier mail dan de betreffende stagecoördinator (van Bouwkunde) of lees in het geval van Architectuur deze handleiding. Als je het aanvraagformulier hebt ingevuld, bespreek je dit met de stagecoördinator ter goedkeuring. Je kunt via de mail een afspraak maken met de betreffende stagecoördinator. Laat het aanvraagformulier ondertekenen door de stagecoördinator. Het aanvraagformulier goedkeuring Stageminor is hier te vinden.
 • Schrijf je in voor de module BK5STPO na doorverwijzen van coordinator of na goedkeuring.
 • Vul de Stageovereenkomst in en laat de betreffende onderdelen invullen door de stagebegeleider (van je stageplek). De stagebegeleider of een andere vertegenwoordiger van het stagebedrijf moet de stageovereenkomst en het aanvraagformulier allebei ondertekenen. De Stageovereenkomst is hier te vinden.
 • Lever het ondertekende aanvraagformulier en het ondertekende stagecontract per mail in (Examencommissie-BK@tudelft.nl) of geef beide documenten af bij het secretariaat van O&S (BG.Oost.110).
 • Als alles in orde is, ondertekent de Examencommissie het aanvraagformulier en ondertekent de vertegenwoordiger van de faculteit het stagecontract. Je krijgt een kopie van beide documenten per mail toegestuurd.
 • Pas als beide documenten door alle betrokken partijen ondertekend zijn, kan je beginnen met je stage.
 • Als je een stage in het buitenland gaat doen, zijn er ook nog een aantal dingen die je moet regelen op het gebied van verzekeringen en veiligheid. Meer informatie vind je hier.

Stagecoördinatoren

Stageaanbod

Ben je op zoek naar een stageplek? Het stageaanbod vanuit de Faculteit Bouwkunde is te vinden via de website van de studievereniging Stylos.Daarnaast worden soms ook stages aangeboden via diverse websites van de praktijkverenigingen:

Ook kun je kijken op de onderstaande websites:

Wilt u adverteren voor een stageplek? Mail dit naar externalaffairs@stylos.nl.